Większość funduszy z zyskiem we wrześniu

Ponad 80 proc. funduszy inwestycyjnych wypracowało we wrześniu zysk - podały Analizy Online. Na prawie 600 funduszy, z wyłączeniem aktywów niepublicznych, 5 wypracowało we wrześniu ponad 10-proc. stopy zwrotu

Publikacja: 04.10.2012 13:18

Większość funduszy z zyskiem we wrześniu

Foto: Analizy Online

Najwyższy średni zysk wypracowały fundusze akcji zagranicznych sektora nieruchomości, który sięgnął 5 proc. oraz fundusze akcji azjatyckich (bez Japonii), które średnio zarobiły dla swoich klientów  4,7 proc. - wynika z wyliczeń firmy Analizy Online. W ujęciu kwartalnym średnie stopy zwrotu funduszy w tych grupach kształtowały się na poziomach odpowiednio: 3,6 proc. oraz 4 proc. Dobre rezultaty wypracowały także fundusze akcji europejskich rynków rozwiniętych wyceniane w euro (4 proc.), które w całym kwartale wypracowały najlepsze wyniki, zyskując średnio 9,8 proc. To głównie zasługa niemieckiego indeksu DAX, który w przeciągu 3 miesięcy wzrósł o ponad 12 proc.

Bardzo dobrze zachowywała się we wrześniu warszawska giełda. W efekcie fundusze akcji polskich małych i średnich spółek zarobiły we wrześniu średnio 4,1 proc., choć w całym kwartale zysk wyniósł zaledwie 1,1 proc. Na 19 funduszy z tej grupy wszystkie wypracowały dodatnie wyniki, przy czym najlepsze rezultaty osiągnęły: Ipopema m-INDEKS FIO (6 proc.), Amplico Małych i Średnich Spółek (Krajowy FIO) (5,8 proc.) oraz Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) (5,5 proc.). W tym czasie fundusze akcji polskich uniwersalne zyskały średnio 3,8 proc., a najwyższe sopy zwrotu osiągnęły: Ipopema Agresywny oraz Axa Big Players, których jednostki zyskały na wartości odpowiednio 6,5 proc., 5,7 proc.

 

 

Dobrze poradziły sobie także fundusze mieszane, które średnio zyskiwały 2,8 proc., zrównoważone 1,9 proc., aktywnej alokacji oraz stabilnego wzrostu 1,4 proc.

Luzowanie polityki pieniężnej sprzyja również naszemu rynkowi długu. Średnia wyników funduszy dłużnych papierów skarbowych oraz funduszy dłużnych uniwersalnych to odpowiednio 0,6 proc. oraz 0,5 proc. (bez Skarbiec - Obligacyjny FIZ, w momencie publikacji raportu nie była jeszcze znana wycena funduszu na koniec września). Z grona ponad 50 polskich rozwiązań dłużnych 3 najlepsze fundusze to: Novo Papierów Dłużnych (1,1 proc.) oraz Opera Avista.pl i UniObligacje Aktywny, które zarobiły po 1,0 proc. Trzy fundusze zakończyły miesiąc z ujemnym wynikiem: Idea Obligacji, Pioneer Lokacyjny oraz Pioneer Instrumentów Dłużnych FIO, których jednostki straciły odpowiednio -4,4 proc., -0,3 proc. oraz -0,1 proc. Pierwszy z wymienionych funduszy, jako jedyny poniósł stratę licząc od początku roku.

 

 

 

We wrześniu stratę poniosły także dwa fundusze gotówkowe: Idea Premium (aż -13,7 proc.) oraz SKOK Gotówkowy (SKOK PARASOL FIO) -0,3 proc.

W sumie na blisko 600 funduszy, z wyłączeniem funduszy aktywów niepublicznych, 5 wypracowało we wrześniu ponad 10-proc. stopy zwrotu. Stratę poniosło ponad 80 funduszy, w tym największe wspomniana Idea Premium oraz Quercus Oil lev (-10,3 proc.), który wykorzystuje dźwignię. Stratę na poziomie -9 proc. odnotował także Eurogeddon, fundusz, który ma zyskiwać w okresach dekoniunktury (na rozpadzie strefy euro).

 

Najwyższy średni zysk wypracowały fundusze akcji zagranicznych sektora nieruchomości, który sięgnął 5 proc. oraz fundusze akcji azjatyckich (bez Japonii), które średnio zarobiły dla swoich klientów  4,7 proc. - wynika z wyliczeń firmy Analizy Online. W ujęciu kwartalnym średnie stopy zwrotu funduszy w tych grupach kształtowały się na poziomach odpowiednio: 3,6 proc. oraz 4 proc. Dobre rezultaty wypracowały także fundusze akcji europejskich rynków rozwiniętych wyceniane w euro (4 proc.), które w całym kwartale wypracowały najlepsze wyniki, zyskując średnio 9,8 proc. To głównie zasługa niemieckiego indeksu DAX, który w przeciągu 3 miesięcy wzrósł o ponad 12 proc.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży