Nordea najlepsza w zestawieniu 3-letnich stóp zwrotu

Nordea, ING oraz Allianz - to fundusze emerytalne, które uzyskały najlepsze wyniki inwestycyjne w ciągu ostatnich trzech lat

Aktualizacja: 02.10.2012 18:37 Publikacja: 01.10.2012 19:02

Paweł Wilkowiecki, członek zarządu Nordea PTE, odpowiada za inwestycje funduszu

Paweł Wilkowiecki, członek zarządu Nordea PTE, odpowiada za inwestycje funduszu

Foto: Fotorzepa

Dwa razy w roku Komisja Nadzoru Finansowego publikuje zestawienia 3-letnich wyników inwestycyjnych otwartych funduszy emerytalnych. Najbliższe zostanie upublicznione w najbliższych dniach i obejmie okres od końca września 2009 r. do końca września 2012 r. Z naszych wyliczeń wynika, że w tym okresie przeciętna arytmetyczna stopa zwrotu OFE wyniosła 18,6 proc., a średnie ważona wynosi z kolei, według naszych szacunków, 19,28 proc.

Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami żadne towarzystwo emerytalne nie musi dopłacać do rachunków klientów OFE. Wszystkie fundusze emerytalne wypracowały bowiem minimalną wymaganą prawem stopę zwrotu. Dopłata następuje zaś wówczas, gdy OFE nie wypracuje minimalnego wyniku. W tym wypadku musiałby być niższy niż 9,64 proc. (połowa średniej ważonej stopy zwrotu).

Najlepszym wynikiem w 3-letnim okresie może pochwalić się Nordea, która zarobiła 21,319 proc. Za tym funduszem uplasował się ING z wynikiem 21,311 proc., a za nim Allianz - 21,013 proc.Najsłabiej poszło w tym okresie funduszowi Polsat, który zarobił dla klientów - 11,966 proc.

 

3-letnie osiągnięcia inwestycyjne OFE*

* w okresie od końca września 2009 r. do końca września 2012 r.

Źródło: wyliczenia własne

 

OPINIA

Marcin Petelski, wicedyrektor Departamentu Inwestycji i główny zarządzający portfelem akcji Nordea OFE

Dobre wyniki Nordea OFE  za ostatnie 3 lata są wynikiem utrzymywania się funduszu w ścisłej czołówce w każdym roku trzyletniego okresu. Fundusz osiągnął dobre wyniki bez podejmowania nadmiernego ryzyka, co można zaobserwować badając tracking error funduszu.  Często zdarza się, iż najlepszy fundusz w danym roku jest na dole tabeli w roku następnym. Oznacza to zwykle, iż fundusz wygrał podejmując duże ryzyko. Taka strategia zazwyczaj sprawdza się tylko w krótkim okresie.  Nasz fundusz oparty jest na filozofii  budowania wartości małymi krokami.

Największy wpływ na wysoką stopę zwrotu funduszu miał właściwy dobór spółek do portfela akcji. Na wyniki pozytywnie wpłynęła również selekcja w portfelu obligacji. Alokacja portfela pomiędzy poszczególne klasy aktywów nie miała tak istotnego znaczenia.   Najważniejszym kryterium doboru spółek do portfela akcyjnego jest kreowanie wartości dla akcjonariuszy.  Czynniki jakie analizujemy w pierwszej kolejności to  wzrost firmy i zdolność do generowania gotówki.  Wśród akcji, które miały największy wpływ na wyniki funduszu warto wymienić Bogdankę, LPP oraz PZU.

Dwa razy w roku Komisja Nadzoru Finansowego publikuje zestawienia 3-letnich wyników inwestycyjnych otwartych funduszy emerytalnych. Najbliższe zostanie upublicznione w najbliższych dniach i obejmie okres od końca września 2009 r. do końca września 2012 r. Z naszych wyliczeń wynika, że w tym okresie przeciętna arytmetyczna stopa zwrotu OFE wyniosła 18,6 proc., a średnie ważona wynosi z kolei, według naszych szacunków, 19,28 proc.

Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami żadne towarzystwo emerytalne nie musi dopłacać do rachunków klientów OFE. Wszystkie fundusze emerytalne wypracowały bowiem minimalną wymaganą prawem stopę zwrotu. Dopłata następuje zaś wówczas, gdy OFE nie wypracuje minimalnego wyniku. W tym wypadku musiałby być niższy niż 9,64 proc. (połowa średniej ważonej stopy zwrotu).

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jakie są główne zalety systemów do zarządzania zasobami ludzkimi?
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora