Na koniec września pieniądze, którymi zarządzają OFE wyniosły ponad 252 mld zł. W ciągu trzech kwartałów ich wartość zwiększyła się o prawie 28 mld zł (wzrost o 12 proc.).

W samym tylko wrześniu wartość aktywów OFE wzrosła o ok. 6 mld zł (2,3 proc.). W rekordowym styczniu i czerwcu wzrosły nawet po ponad 8 mld zł. Na wrześniowy skok pieniędzy, którymi zarządzają fundusze wpływ miał głownie wypracowany zysk. Jak szacują Analizy Online, łączny wynik z zarządzania wyniósł prawie 5,3 mld zł. Dopływ składek z ZUS nie był z kolei duży. Otrzymały nieco ponad 420 mln zł. Dla porównania, przeciętny przelew składek w ZUS w tym roku to ok. 660 mln zł.Od początku roku Zakład przekazał funduszom w sumie już 5,9 mld zł bieżących składek.

W minionym miesiącu dwa fundusze przekroczyły kolejne progi aktywów. Największy fundusz emerytalny na rynku - ING zarządza już ponad 60 mld zł. Z kolei w Amplico aktywa przekroczyły 20 mld zł co oznacza, że fundusz ten będzie pobierał teraz niższą opłatę za zarządzanie aktywami. Jej wysokość zależy bowiem od wartości aktywów w zarządzaniu. Jeśli przekroczą próg 45 mld zł opłata za zarządzanie jest stała i wynosi 15,5 mln zł miesięcznie.

Najszybciej rosną w tym roku aktywa funduszu PKO BP Bankowy (wzrost o 17 proc.), Amplico (15 proc.) i Allianz (14 proc.). Najwolniej przyrastają aktywa w dwóch najmniejszych na rynku podmiotach: Warcie i Polsacie (oba wystawione na sprzedaż). Wzrost aktywów w tych dwóch przypadkach nie przekroczył 11 proc.