10 mld zł oszczędności emerytalnych Polaków

Według szacunków Analiz Online wartość dodatkowych oszczędności emerytalnych, zebranych w ramach PPE, IKE i IKZE, na koniec czerwca wyniosła 10 mld zł

Publikacja: 18.09.2012 13:48

10 mld zł oszczędności emerytalnych Polaków

Foto: Analizy Online

To o 8 proc. więcej niż w grudniu zeszłego roku, co oznacza, iż w ciągu 6 miesięcy dynamika zmian była 2-krotnie wyższa niż w całym 2011 roku, kiedy to wyniosła 4 proc.

 

 

Indywidualne konta emerytalne (IKE), indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) i pracownicze programy emerytalne (PPE), a także inne formy dobrowolnego oszczędzania na emeryturę wchodzą w skład tzw. III filaru systemu ubezpieczeń społecznych, który stanowi uzupełnienie obowiązkowego I i II filara, czyli oszczędzania w ramach ZUS i OFE.  Wymienione trzy formy oszczędzania oferują m.in. zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych. Najwięcej środków zgromadziliśmy na PPE. Według danych na koniec czerwca PPE zarządzane przez 27 instytucji zarządzały aktywami wartymi 6,9 mld zł. Oznacza to, iż w ciągu 6 miesięcy przyrosły o 5,3 proc., czyli 352 mln zł. Najwięcej środków PPE zgromadzonych jest obecnie w 14 towarzystwach funduszy inwestycyjnych (3,2 mld zł), nieco mniej w 8 towarzystwach ubezpieczeń (2,0 mld zł), a także w 5 pracowniczych funduszach emerytalnych (1,7 mld zł).

Z kolei na IKE oferowanych przez 49 instytucji finansowych zgromadzonych było na koniec I półrocza 3,1 mld zł. Jest to o 12,5 proc. więcej aniżeli na koniec zeszłego roku. Największe aktywa w tej formie oszczędzania zgromadziło 12 towarzystw ubezpieczeniowych (1,2 mld zł) oraz 15 TFI (1,0 mld zł). 6 podmiotów prowadzących działalność maklerską zarządzało środkami wartymi 0,5 mld zł, a 14 banków zgromadziło na IKE 0,4 mld zł. Od stycznia tego roku IKE mogą prowadzić także PTE, które w tym celu musiały utworzyć nowy fundusz – dobrowolny fundusz emerytalny. Dwa PTE na koniec czerwca zgromadziły w ramach IKE zaledwie 17 tys. zł.

W przypadku IKZE, które można zakładać od początku tego roku, łączna wartość oszczędności Polaków wyniosła pod koniec czerwca 5,5 mln zł. Z 5 branż sektora finansowego, które mogą oferować IKZE, najwięcej aktywów, tj. ponad 4 mln zł zgromadzonych było w ramach 6 ubezpieczycieli. Kolejne miejsce zajmują PTE i TFI, gdzie na koniec czerwca, wartość wpłaconych składek klientów wyniosła odpowiednio 0,8 mld zł i 0,7 mld zł.

 

To o 8 proc. więcej niż w grudniu zeszłego roku, co oznacza, iż w ciągu 6 miesięcy dynamika zmian była 2-krotnie wyższa niż w całym 2011 roku, kiedy to wyniosła 4 proc.

Indywidualne konta emerytalne (IKE), indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) i pracownicze programy emerytalne (PPE), a także inne formy dobrowolnego oszczędzania na emeryturę wchodzą w skład tzw. III filaru systemu ubezpieczeń społecznych, który stanowi uzupełnienie obowiązkowego I i II filara, czyli oszczędzania w ramach ZUS i OFE.  Wymienione trzy formy oszczędzania oferują m.in. zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych. Najwięcej środków zgromadziliśmy na PPE. Według danych na koniec czerwca PPE zarządzane przez 27 instytucji zarządzały aktywami wartymi 6,9 mld zł. Oznacza to, iż w ciągu 6 miesięcy przyrosły o 5,3 proc., czyli 352 mln zł. Najwięcej środków PPE zgromadzonych jest obecnie w 14 towarzystwach funduszy inwestycyjnych (3,2 mld zł), nieco mniej w 8 towarzystwach ubezpieczeń (2,0 mld zł), a także w 5 pracowniczych funduszach emerytalnych (1,7 mld zł).

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy