To najwyższy poziom w historii – wynika z danych Analiz Online. W samym II kw. oszczędności przyrosły o 10,1 mld zł, czyli 1 proc. Ich wartość, wyłączając Otwarty Fundusz Emerytalny, w których obowiązkowo odkładamy pieniądze na emeryturę, wyniosła 761 mld zł, o 0,9 proc. więcej niż kwartał wcześniej.

W drugim kwartale 2012 roku w dalszym ciągu rosła wartość aktywów o najbardziej bezpiecznym charakterze. Przyrost środków zgromadzonych na depozytach bankowych, czyli największym segmencie oszczędności Polaków, wyniósł w II kw. 5,8 mld zł (497 mld zł).

Wartość pieniędzy zgromadzonych w OFE powiększyła się o 3,2 mld zł, do poziomu 241 mld zł. Trzecia z głównych form alokacji oszczędności Polaków, czyli gotówka pozostająca w obiegu poza kasami banków, także pobiła w czerwcu swój kolejny rekord. Środki trzymane przez gospodarstwa domowe poza sektorem bankowym wzrosły o 3 mld zł i sięgnęły 108 mld zł. Zwiększyły się też oszczędności na ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych (1,2 mld zł) oraz w obligacjach i bonach (0,2 mld zł). W II kw. ujemną dynamikę zmiany wartości aktywów odnotowały ryzykowne segmenty oszczędności, czyli akcje oraz fundusze inwestycyjne. Zgromadzone w nich środki miały na koniec drugiego kwartału wartość 109 mld zł – w porównaniu z marcem straciły 2,5 mld zł.