Większość funduszy na plusie w sierpniu

Prawie 70 proc. krajowych funduszy inwestycyjnych wypracowało dodatnie stopy zwrotu - policzyły Analizy Online

Publikacja: 05.09.2012 15:15

Większość funduszy na plusie w sierpniu

Foto: Analizy Online

W sierpniu, koniunktura na rynkach globalnych sprzyjała inwestorom. Mieliśmy bowiem do czynienia ze wzrostami zarówno na rynku akcji, obligacji, jak i surowców. Tym samym większość funduszy inwestycyjnych miała zysk.

 

 

W sierpniu korzystne rezultaty przyniosły fundusze akcji krajów rozwiniętych, jak i krajów rozwijających się, w tym fundusze akcji polskich. W tym szerokim segmencie, wyróżniały się fundusze akcji europejskich rynków rozwiniętych wyceniane w złotych, których średni wynik wyniósł 2,6 proc. oraz akcji amerykańskich wyceniane w dolarach ze średnim wynikiem 2,3 proc. Fundusze europejskich rynków wschodzących zarobiły średnio dla klientów 2,2 proc. Spośród 21 funduszy, 12 osiągnęło wyniki powyżej 2 proc., w tym najlepsze rezultaty należały do: PZU Akcji Nowa Europa (4,1 proc.), Amplico Akcji Nowa Europa (3,7 proc.) i Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej (EUR) (3,6 proc.).

 

 

Jak podkreślają Analizy Online, ciekawie prezentują się wyniki stosunkowo nowych rozwiązań na polskich rynku, czyli funduszy lewarowanych, które odzwierciedlają dwukrotność danych indeksów. Najwyższe stopy zwrotu wypracowały Quercus Oil lev, Quercus Gold lev, Quercus lev zyskując odpowiednio 19,7 proc., 12,2 proc. oraz 9,5 proc. Równie dobrze poradził sobie fundusz Investor Gold FIZ z wynikiem 8,2 proc. Tak dobre wyniki funduszy złota są pochodną dobrej koniunktury na rynkach surowców. Jak zapowiadają eksperci w średnioterminowym okresie możemy się spodziewać zwyżek cen, w szczególności złota.

Także niemal wszystkie grupy funduszy z udziałem akcji odnotowały w sierpniu zyski (poza funduszami akcji małych i średnich spółek, które średnio traciły -0,2 proc.). Najlepiej poradziły sobie fundusze akcji polskich uniwersalnych średnio zyskując 1,7 proc. Warto zauważyć, że najwyższe stopy zwrotu wypracowały fundusze Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja oraz Legg Mason Akcji FIO, które zyskały po 3,8 proc.

W związku z dobrą koniunkturą na rynku akcji dobrze poradziły sobie także fundusze mieszane, które średnio zyskiwały 1,6 proc. zrównoważone, 1,0 proc. aktywnej alokacji oraz stabilnego wzrostu 0,8 proc.

Dla porównania po przeciwnej stronie, czyli w gronie rozwiązań, które wypracowały najgorsze rezultaty spośród polskich funduszy znalazły się 3 rozwiązania Idei TFI oraz fundusze grające na spadki indeksów. Najgorszy wynik miały Idea Akcji, Quercus Oil short oraz Idea Stabilnego Wzrostu, które traciły odpowiednio -15,1 proc., -9,8 proc. oraz -6,1 proc.

Podobnie jak w minionym miesiącu dobrze poradziły sobie fundusze dłużne. Średnia wyników funduszy dłużnych papierów skarbowych oraz funduszy dłużnych uniwersalnych to odpowiednio 0,5 proc. oraz 0,4 proc. Na 54 fundusze 4 najlepsze rozwiązania: Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych, Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych, Copernicus Dłużnych Papierów Korporacyjnych oraz KBC Alfa SFIO wypracowały takie same stopy zwrotu 0,9 proc. 3 z nich skupiają się na inwestowaniu w papiery korporacyjne, z czym wiąże się większe ryzyko, również kredytowe, ale tym samym wyższe stopy zwrotu. Jedynie dwa produkty odnotowały ujemną stopę zwrotu: Idea Obligacji oraz Millennium Obligacji Korporacyjnych, traciły odpowiednio -1,8 proc. oraz -0,2 proc.

 

W sierpniu, koniunktura na rynkach globalnych sprzyjała inwestorom. Mieliśmy bowiem do czynienia ze wzrostami zarówno na rynku akcji, obligacji, jak i surowców. Tym samym większość funduszy inwestycyjnych miała zysk.

W sierpniu korzystne rezultaty przyniosły fundusze akcji krajów rozwiniętych, jak i krajów rozwijających się, w tym fundusze akcji polskich. W tym szerokim segmencie, wyróżniały się fundusze akcji europejskich rynków rozwiniętych wyceniane w złotych, których średni wynik wyniósł 2,6 proc. oraz akcji amerykańskich wyceniane w dolarach ze średnim wynikiem 2,3 proc. Fundusze europejskich rynków wschodzących zarobiły średnio dla klientów 2,2 proc. Spośród 21 funduszy, 12 osiągnęło wyniki powyżej 2 proc., w tym najlepsze rezultaty należały do: PZU Akcji Nowa Europa (4,1 proc.), Amplico Akcji Nowa Europa (3,7 proc.) i Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej (EUR) (3,6 proc.).

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?