Tomasz Stankiewicz z Amplico PTE jest związany od 2005 roku. Przed objęciem stanowiska członka zarządu pełnił funkcję dyrektora i zarządzającego portfelem akcji, a poprzednio głównego analityka. Jest jednym z twórców doskonałych wyników osiąganych przez Amplico Otwarty Fundusz Emerytalny i MetLife Amplico Dobrowolny Fundusz Emerytalny.

Swoje wieloletnie doświadczenie na rynku kapitałowym Tomasz Stankiewicz zdobywał w zespołach zarządzania aktywami Domu Maklerskiego BOŚ (1997-1999) i Generali PTE (1999-2005).

Posiada tytuł magistra finansów i bankowości oraz rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Zarząd Amplico PTE liczy obecnie cztery osoby, w jego skład wchodzą: Rafał Mikusiński (Prezes Zarządu), Gabriel Borg (Członek Zarządu), Marek Lisowski (Członek Zarządu) oraz nowo powołany Tomasz Stankiewicz (Członek Zarządu).