Promocja IKZE w Nordea PTE

Osoby, które do końca sierpnia zdecydują się na zawarcie umowy o prowadzenie IKZE w Nordea PTE i dokonają wpłaty na indywidualny rachunek do końca roku, otrzymają bonus w wysokości 15 proc. wpłaconego kapitału

Publikacja: 13.08.2012 18:22

Promocja Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne nagradza wszystkie osoby, które do 31 sierpnia zdecydują się na zawarcie umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego – Plan Emerytalny Nordea IKZE.

Aby skorzystać z promocji należy także do końca roku dokonać wpłaty na indywidualny rachunek w Nordea IKZE w wysokości min. 400 zł, ale nie więcej niż 4030 zł. Uczestnik promocji, który spełni powyższe warunki, między 1 a 31 stycznia 2013 roku otrzyma bonus stanowiący 15 proc. wpłaconych środków. Promocja dotyczy wyłącznie wpłat własnych – środki przekazane na konto IKZE w ramach transferu z IKE lub IKZE nie są objęte promocją.

Umowę można zawrzeć korzystając z formularza online dostępnego pod adresem https://www.planemerytalny.pl/promocja-ikze-15procent-1, jak również przez infolinię - pod numerem telefonu 801 301 301.

 

Czym jest IKZE?

Od stycznia tego roku Polacy mogą gromadzić środki na przyszłość w ramach tzw. indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Ten dobrowolny produkt zalicza się do III filaru systemu emerytalnego i mobilizuje do długoterminowego oszczędzania. Środki gromadzone na IKZE są inwestowane, co pozwala na efektywne pomnażanie oszczędności bez konieczności bieżącego monitorowania notowań giełdowych. Dodatkowo, wpłaty dokonywane na IKZE mogą być odliczane co roku od dochodu, zmniejszając tym samym kwotę  należnego podatku. To produkt, z którego mogą skorzystać nie tylko osoby fizyczne rozliczające się na zasadach ogólnych, ale również przedsiębiorcy podlegający podatkowi liniowemu. Dodatkowo, osoby planujące oszczędzanie za pomocą IKZE mogą do końca 2012 roku dokonać transferu środków z IKE na IKZE. Po upływie tego terminu taki transfer nie będzie już możliwy.

Promocja Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne nagradza wszystkie osoby, które do 31 sierpnia zdecydują się na zawarcie umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego – Plan Emerytalny Nordea IKZE.

Aby skorzystać z promocji należy także do końca roku dokonać wpłaty na indywidualny rachunek w Nordea IKZE w wysokości min. 400 zł, ale nie więcej niż 4030 zł. Uczestnik promocji, który spełni powyższe warunki, między 1 a 31 stycznia 2013 roku otrzyma bonus stanowiący 15 proc. wpłaconych środków. Promocja dotyczy wyłącznie wpłat własnych – środki przekazane na konto IKZE w ramach transferu z IKE lub IKZE nie są objęte promocją.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Akcje Specjalne
Naszym celem jest osiągnięcie 9 GW mocy OZE do 2030 roku
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora