Po losowaniu przeprowadzonym przez ZUS do Generali trafiło 59 654 nowych członków, a liczba wszystkich klientów przekroczyła milion.

Wśród ponad miliona uczestników tego funduszu przeważają mężczyźni (54 proc.). Blisko jedną trzecią klientów stanowią osoby w wieku 25-30 lat. Najmłodszy członek OFE zaczął oszczędzać na emeryturę w wieku 16 lat. Ponad 30 proc. członków Generali OFE pochodzi z miast powyżej 100 tys. mieszkańców.

- Od początku roku OFE Generali rozwija się w tempie niemal  4-krotnie szybszym niż średnio nasi konkurenci, a do OFE Generali codziennie zapisuje się średnio ponad 600 osób - mówi Artur Olech, prezes grupy Generali w Polsce.

Losowanie do OFE obejmuje osoby, które urodziły się po 31 grudnia 1968 r. i po podjęciu pierwszej pracy bądź rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej nie wybrały samodzielnie żadnego funduszu.

W losowaniu uczestniczyły 3 fundusze, które osiągnęły wyższe niż średnia stopy zwrotu w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych i zarządzają mniej niż 10 proc. aktywów netto wszystkich funduszy. W wyniku losowania Generali i PKO BP Bankowy pozyskały po 59 654 klientów, a Amplico 59 656.