Stawiamy wciąż na bezpieczne fundusze

W maju, podobnie jak w poprzednich trzech miesiącach, saldo wpłat i wypłat do funduszy inwestycyjnych było dodatnie i wyniosło 0,2 mld zł

Publikacja: 15.06.2012 12:42

Stawiamy wciąż na bezpieczne fundusze

Foto: Analizy Online

W przeciwieństwie jednak do poprzednich miesięcy, o dodatnim bilansie sprzedaży zadecydowały jedynie fundusze dedykowane prywatnym inwestorom, które netto pozyskały blisko 0,4 mld zł - podały Analizy Online.

Fundusze przeznaczone dla szerokiego grona odbiorców najlepszy wynik sprzedażowy osiągnęły w marcu, kiedy pozyskały ponad 1,1 mld zł. Miesiąc później było to już zaledwie 0,3 mld zł, a w maju saldo wpłat i wypłat było już ujemne i wyniosło 0,2 mld zł.

 

 

Uwaga klientów wciąż jest skierowana w stronę funduszy uważanych za bezpieczne, w tym przede wszystkim do funduszy dłużnych. W sumie od początku roku do funduszy dłużnych przeznaczonych dla szerokiego grona odbiorców, klienci wpłacili netto już +3,5 mld zł.

Mniejszym zainteresowaniem cieszą się fundusze gotówkowe i pieniężne. Podczas gdy w marcu i kwietniu fundusze detaliczne pozyskały po blisko 0,3 mld zł, w maju saldo wpłat i wypłat nie przekroczyło nawet 0,1 mld zł.

Te dwa segmenty rynku były jedynymi, które w maju zakończyły miesiąc z dodatnim bilansem sprzedaży. Trwająca nerwowość na rynkach oraz awersja do ryzyka, spowodowała większy odpływ środków z funduszy inwestujących na rynkach akcji. Przewaga odkupień nad nabyciami do funduszy akcyjnych była dwukrotnie wyższa niż w kwietniu i wyniosła ponad -650 mln zł. Skala odpływu była na tyle wysoka, iż bilans sprzedaży liczony od początku roku jest obecnie ujemny i wynosi 0,5 mld zł. W maju zdecydowana większość funduszy akcyjnych zakończyła miesiąc z ujemnym saldem tych operacji. Najwięcej środków klienci wypłacili z funduszy akcji polskich uniwersalnych (-450 mln zł), a także małych i średnich spółek (blisko -100 mln zł), a także akcji europejskich rynków wschodzących (-45 mln zł).

 

 

Odpływ środków nieprzerwanie notują fundusze mieszane, z których w maju klienci wypłacili kolejne -0,4 mld zł. Bilans sprzedaży od początku roku wyniósł już -1,3 mld zł. Odpływ środków notują również fundusze ochrony kapitału. W tej dość licznej grupie, zaledwie 3 fundusze zakończył maj z dodatnim saldem wpłat i wypłat.

Na 32 towarzystwa funduszy inwestycyjnych, których dane analizujemy, 14 zakończyło maj z dodatnim saldem sprzedaży. Najwięcej środków pozyskał Copernicus Capital TFI, dzięki emisji certyfikatów jednego z funduszy dedykowanych prywatnym inwestorom. Spośród TFI działających na detalicznym rynku, tylko jedno TFI - Millennium TFI - zdołało zakończyć miesiąc z saldem wpłat i wypłat przekraczającym 0,1 mld zł. Powyżej 50 mln zł pozyskały netto KBC TFI, Union Investment TFI, BZ WBK TFI oraz Skarbiec TFI.

Od początku roku saldo wpłat i wypłat do funduszy inwestycyjnych wyniosło łącznie 7,9 mld zł. Fundusze detaliczne pozyskały w tym czasie 2,2 mld zł, a fundusze dedykowane prywatnym inwestorom 5,7 mld zł.

W przeciwieństwie jednak do poprzednich miesięcy, o dodatnim bilansie sprzedaży zadecydowały jedynie fundusze dedykowane prywatnym inwestorom, które netto pozyskały blisko 0,4 mld zł - podały Analizy Online.

Fundusze przeznaczone dla szerokiego grona odbiorców najlepszy wynik sprzedażowy osiągnęły w marcu, kiedy pozyskały ponad 1,1 mld zł. Miesiąc później było to już zaledwie 0,3 mld zł, a w maju saldo wpłat i wypłat było już ujemne i wyniosło 0,2 mld zł.

Pozostało 83% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami