Stawiamy wciąż na bezpieczne fundusze

W maju, podobnie jak w poprzednich trzech miesiącach, saldo wpłat i wypłat do funduszy inwestycyjnych było dodatnie i wyniosło 0,2 mld zł

Publikacja: 15.06.2012 12:42

Stawiamy wciąż na bezpieczne fundusze

Foto: Analizy Online

W przeciwieństwie jednak do poprzednich miesięcy, o dodatnim bilansie sprzedaży zadecydowały jedynie fundusze dedykowane prywatnym inwestorom, które netto pozyskały blisko 0,4 mld zł - podały Analizy Online.

Fundusze przeznaczone dla szerokiego grona odbiorców najlepszy wynik sprzedażowy osiągnęły w marcu, kiedy pozyskały ponad 1,1 mld zł. Miesiąc później było to już zaledwie 0,3 mld zł, a w maju saldo wpłat i wypłat było już ujemne i wyniosło 0,2 mld zł.

 

 

Uwaga klientów wciąż jest skierowana w stronę funduszy uważanych za bezpieczne, w tym przede wszystkim do funduszy dłużnych. W sumie od początku roku do funduszy dłużnych przeznaczonych dla szerokiego grona odbiorców, klienci wpłacili netto już +3,5 mld zł.

Mniejszym zainteresowaniem cieszą się fundusze gotówkowe i pieniężne. Podczas gdy w marcu i kwietniu fundusze detaliczne pozyskały po blisko 0,3 mld zł, w maju saldo wpłat i wypłat nie przekroczyło nawet 0,1 mld zł.

Te dwa segmenty rynku były jedynymi, które w maju zakończyły miesiąc z dodatnim bilansem sprzedaży. Trwająca nerwowość na rynkach oraz awersja do ryzyka, spowodowała większy odpływ środków z funduszy inwestujących na rynkach akcji. Przewaga odkupień nad nabyciami do funduszy akcyjnych była dwukrotnie wyższa niż w kwietniu i wyniosła ponad -650 mln zł. Skala odpływu była na tyle wysoka, iż bilans sprzedaży liczony od początku roku jest obecnie ujemny i wynosi 0,5 mld zł. W maju zdecydowana większość funduszy akcyjnych zakończyła miesiąc z ujemnym saldem tych operacji. Najwięcej środków klienci wypłacili z funduszy akcji polskich uniwersalnych (-450 mln zł), a także małych i średnich spółek (blisko -100 mln zł), a także akcji europejskich rynków wschodzących (-45 mln zł).

 

 

Odpływ środków nieprzerwanie notują fundusze mieszane, z których w maju klienci wypłacili kolejne -0,4 mld zł. Bilans sprzedaży od początku roku wyniósł już -1,3 mld zł. Odpływ środków notują również fundusze ochrony kapitału. W tej dość licznej grupie, zaledwie 3 fundusze zakończył maj z dodatnim saldem wpłat i wypłat.

Na 32 towarzystwa funduszy inwestycyjnych, których dane analizujemy, 14 zakończyło maj z dodatnim saldem sprzedaży. Najwięcej środków pozyskał Copernicus Capital TFI, dzięki emisji certyfikatów jednego z funduszy dedykowanych prywatnym inwestorom. Spośród TFI działających na detalicznym rynku, tylko jedno TFI - Millennium TFI - zdołało zakończyć miesiąc z saldem wpłat i wypłat przekraczającym 0,1 mld zł. Powyżej 50 mln zł pozyskały netto KBC TFI, Union Investment TFI, BZ WBK TFI oraz Skarbiec TFI.

Od początku roku saldo wpłat i wypłat do funduszy inwestycyjnych wyniosło łącznie 7,9 mld zł. Fundusze detaliczne pozyskały w tym czasie 2,2 mld zł, a fundusze dedykowane prywatnym inwestorom 5,7 mld zł.

W przeciwieństwie jednak do poprzednich miesięcy, o dodatnim bilansie sprzedaży zadecydowały jedynie fundusze dedykowane prywatnym inwestorom, które netto pozyskały blisko 0,4 mld zł - podały Analizy Online.

Fundusze przeznaczone dla szerokiego grona odbiorców najlepszy wynik sprzedażowy osiągnęły w marcu, kiedy pozyskały ponad 1,1 mld zł. Miesiąc później było to już zaledwie 0,3 mld zł, a w maju saldo wpłat i wypłat było już ujemne i wyniosło 0,2 mld zł.

Pozostało 83% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami