O ile wzrosną składki zgromadzone w I filarze

W tym roku wskaźnik waloryzacji składek wynosił będzie 105,18 proc. O ten wskaźnik pomnożone zostaną składki zewidencjonowane na naszym koncie do końca 2010 r. z uwzględnieniem dotychczas przeprowadzonych waloryzacji

Publikacja: 31.05.2012 12:45

O ile wzrosną składki zgromadzone w I filarze

Foto: ROL

Co oznacza, że waloryzacja składek w ZUS wyniosła 5,18 proc. za 2011 r.? Czy to znaczy, że składki wpłacone w 2011 r. zostały o tyle podniesione, czy cała kwota zgromadzona na koncie w I filarze jest podnoszona o taką wartość?

Waloryzacja składek polega na pomnożeniu zewidencjonowanych na naszym koncie składek na ubezpieczenie emerytalne przez wskaźnik waloryzacji. Podlega jej kwota wpłaconych przez nas składek na dzień 31 stycznia roku, za który jest przeprowadzana, powiększona o kwoty z tytułu już przeprowadzonych waloryzacji. Jest ona przeprowadzana corocznie, od dnia 1 czerwca każdego roku, poczynając od waloryzacji za rok 2000.

Składki na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowane na koncie ubezpieczonego podlegają waloryzacji wskaźnikami waloryzacji ogłaszanymi przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski" do 25 dnia miesiąca poprzedzającego termin waloryzacji składek za poprzedni rok.

W tym roku wskaźnik waloryzacji składek wynosił będzie 105,18 proc. O ten wskaźnik pomnożone zostaną składki zewidencjonowane na naszym koncie na dzień 31 stycznia 2011 roku, tj. składki zewidencjonowane na koncie do końca 2010 r. z uwzględnieniem dotychczas przeprowadzonych waloryzacji. Stanie się to 1 czerwca.

W związku z tym, wzrośnie całość kapitału na koncie ubezpieczonego w ZUS, tj. zarówno składki na ubezpieczenie emerytalne na I filarze, jak i kapitał początkowy. Pamiętać musimy jednak, że waloryzacja kapitału początkowego ustalonego decyzją ZUS na 1 stycznia 1999 r., mimo iż odbywa się według analogicznych zasad, to pierwsza waloryzacja przeprowadzana była według odrębnego wskaźnika waloryzacji kapitału początkowego za rok 1999 wynoszącego 115,60 proc., natomiast kolejne waloryzacje kapitału początkowego, tj. za rok 2000 i lata następne, przeprowadzane są według wskaźników waloryzacji ogłaszanych dla składek na ubezpieczenie emerytalne.

Uwzględniając przedstawione wyżej zasady waloryzacji, składki na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowane na I filarze za 2011 rok będą podlegały waloryzacji za 2012 rok (przemnożonej wskaźnikiem waloryzacji składek za 2012 rok) przeprowadzonej od dnia 1 czerwca 2013 r.

Co oznacza, że waloryzacja składek w ZUS wyniosła 5,18 proc. za 2011 r.? Czy to znaczy, że składki wpłacone w 2011 r. zostały o tyle podniesione, czy cała kwota zgromadzona na koncie w I filarze jest podnoszona o taką wartość?

Waloryzacja składek polega na pomnożeniu zewidencjonowanych na naszym koncie składek na ubezpieczenie emerytalne przez wskaźnik waloryzacji. Podlega jej kwota wpłaconych przez nas składek na dzień 31 stycznia roku, za który jest przeprowadzana, powiększona o kwoty z tytułu już przeprowadzonych waloryzacji. Jest ona przeprowadzana corocznie, od dnia 1 czerwca każdego roku, poczynając od waloryzacji za rok 2000.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?