IKZE w ofercie towarzystw emerytalnych

Zrównoważony albo aktywnej alokacji – takie fundusze oferują towarzystwa emerytalne osobom, które chcą w tych instytucjach dodatkowo oszczędzać na emeryturę

Publikacja: 29.05.2012 02:43

IKZE w ofercie towarzystw emerytalnych

Foto: Bloomberg

Powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) od tego roku mogą proponować klientom dodatkowe produkty, które służą do gromadzenia pieniędzy na przyszłość. Mogą to być zarówno indywidualne konta emerytalne (IKE), jak i indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Bez względu na to, które konto wybierze klient, jego pieniądze lokowane są w jednym funduszu – dobrowolnym funduszu emerytalnym (DFE).

To największa różnica między PTE a towarzystwami funduszy inwestycyjnych. Te ostatnie ramach IKE czy IKZE mogą oferować klientom fundusze o bardzo różnej strategii inwestycyjnej i profilu ryzyka, a do tego także gotowe warianty inwestowania. Towarzystwa emerytalne takiej możliwości nie mają, czego wcale nie oceniają negatywnie.

- Skupienie się na jednym funduszu w przypadku emerytur to jest pomysł o tyle dobry, że wiemy jak bezpiecznie inwestować, przy jednoczesnym zapewnieniu dobrych wyników. Jeden fundusz, bezpiecznie prowadzony, w długim terminie daje szanse na to, że wyniki będą stabilne. Popatrzmy na OFE, ich wyniki są lepsze i od WIG-u i od indeksu obligacji. To pokazuje sens długoterminowego oszczędzania w jednym funduszu – mówił w rozmowie z nami Wojciech Rabiej, członek zarządu Nordea PTE.

Fakt, że towarzystwo emerytalne może zaproponować klientom tylko jeden fundusz do dodatkowego oszczędzania na IKZE czy IKE nie oznacza, że fundusze są do siebie zbliżone czy to pod względem opłat czy – co może ważniejsze – przyjętej strategii inwestycyjnej.

Obecnie sześć towarzystw emerytalnych oferuje klientom dodatkowe produkty służące do oszczędzania w ramach III filara. Są to: Amplico, Allianz, Nordea, Pocztylion-Arka, PKO BP Bankowy oraz PZU. W tym gronie trzy podmioty zaproponowały klientom dobrowolny fundusz emerytalny o polityce zrównoważonej, a pozostałe – aktywnej alokacji aktywów. Czym różnią się te dwa rodzaje funduszy? Najprościej można powiedzieć, że udziałem akcji w portfelu.

Zadaniem funduszy aktywnej alokacji jest aktywne zarządzanie pieniędzmi. Poziom zaangażowania w akcje i papiery dłużne zmienia się w zależności od aktualnej sytuacji na rynku. Ma to na celu, z jednej strony ograniczenie strat, gdy ceny akcji spadają, a z drugiej strony maksymalizację zysków, gdy ich kursy rosną. Różnią się od funduszy zrównoważonych tym, że ich statuty szeroko określają zakres pomiędzy minimalnym a maksymalnym zaangażowaniem w akcje. Fundusze aktywnej alokacji mogą mieć zatem zdecydowaną większość aktywów ulokowanych w akcjach, albo też prawie nic. Z kolei fundusze zrównoważone zawsze jakąś część pieniędzy będą miały w akcjach.

Z klasyfikacji stosowanej przez firmę Analizy Online wynika, że do funduszy aktywnej alokacji zaliczają się te spośród funduszy mieszanych, które dopuszczają udział akcji w portfelu w przedziale nie mniejszym (węższym) niż 20-80 proc. Jeśli fundusz deklaruje ten zakres na np. 30-70 proc., zaliczany jest do funduszy zrównoważonych.

- MetLife Amplico DFE to z założenia inwestycja długoterminowa, przeznaczona do gromadzenia kapitału na przyszłą emeryturę. Z uwagi na zmienność na rynkach finansowych, dla maksymalizacji stopy zwrotu, ale również mając na uwadze ochronę powierzonego kapitału dla naszego DFE przyjęliśmy strategię aktywnej alokacji. Jej podstawową zaletą jest elastyczność, dzięki której w zależności od oceny sytuacji rynkowej na bieżąco uzależniamy zakres inwestycji w poszczególne instrumenty. Aktywne zarządzanie jest trudniejsze od inwestowania według strategii „kup i trzymaj", ale bardziej korzystne dla klienta, ponieważ pozwala najlepiej optymalizować zysk w stosunku do ryzyka, co jest kluczowe w przypadku charakteru oszczędności, którymi zarządzamy – tłumaczy Rafał Mikusiński, prezes Amplico PTE.

Fundusz zrównoważony oferuje Nordea, PKO BP Bankowy oraz PZU. Dobrowolne fundusze emerytalne oferowane przez pozostałe towarzystwa: Allianz, Amplico, Pocztylion-Arka przyjęły strategię aktywnej alokacji. Ale nawet wśród funduszy tego samego rodzaju bywają różnice, które prezentujemy w załączonej tabelce.

Warto pamiętać, że każdy z funduszy oferowanych przez PTE w ramach III filara ma ustalony indywidualny benchmark, czyli punkt odniesienia dla inwestycji. Celem każdego funduszu jest zaś pokonanie ustalonego benchmarku, czyli wypracowanego wyniku wyższego od niego. Zdaniem Andrzeja Sołdka, prezesa PTE PZU, to właśnie benchmark ustawia strategię inwestycyjna funduszu.

 

Zobacz strategie inwestycyjne i opłaty w dobrowolnych funduszach emerytalnych

 

W czerwcu do grona sześciu towarzystw emerytalnych, które oferują klientom dodatkowe produkty do oszczędzania dołączy, ING, a w kolejnych miesiącach jeszcze Generali oraz Pekao Pioneer. Po wprowadzaniu przez ostatnie PTE dodatkowych produktów emerytalnych zaprezentujemy ich ofertę, także w porównaniu z konkurentami.


Wykaz instytucji, które oferują IKZE

W jaki sposób można dodatkowo oszczędzać

IKE, czyli indywidualne konto emerytalne

Można je założyć w banku, funduszu inwestycyjnym, towarzystwie ubezpieczeniowym, biurze maklerskim, towarzystwie funduszy emerytalnych (do tej pory prowadziły tylko OFE), IKE-Obligacje w PKO BP. W tym roku limit wpłat wynosi 10 578 zł. Gdy po przejściu na emeryturę będziemy podejmować pieniądze, nie zapłacimy 19-proc. podatku Belki.

IKZE, czyli indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego

Można je otworzyć od tego roku w tych samych instytucjach, które oferują IKE. IKZE można założyć bez względu na to, czy ma się już IKE. Roczny limit wpłat jest uzależniony od kwoty stanowiącej podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne danej osoby w poprzednim roku. Wpłatę można odliczyć od podstawy opodatkowania.

PPE, czyli pracowniczy program emerytalny

Program taki może być utworzony przez pracodawcę, który opłaca składkę podstawową. Wynosi ona 7 proc. wynagrodzenia brutto pracownika.

Każda inna forma oszczędzania i inwestowania Można wpłacać pieniądze do funduszu inwestycyjnego, banku, na ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym. Można też samodzielnie kupować obligacje skarbowe lub akcje na giełdzie. Równie dobrą formą są inwestycje w nieruchomości czy dzieła sztuki.

Wszyscy specjaliści radzą, by oszczędności były możliwie jak najbardziej zróżnicowane.

Powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) od tego roku mogą proponować klientom dodatkowe produkty, które służą do gromadzenia pieniędzy na przyszłość. Mogą to być zarówno indywidualne konta emerytalne (IKE), jak i indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Bez względu na to, które konto wybierze klient, jego pieniądze lokowane są w jednym funduszu – dobrowolnym funduszu emerytalnym (DFE).

To największa różnica między PTE a towarzystwami funduszy inwestycyjnych. Te ostatnie ramach IKE czy IKZE mogą oferować klientom fundusze o bardzo różnej strategii inwestycyjnej i profilu ryzyka, a do tego także gotowe warianty inwestowania. Towarzystwa emerytalne takiej możliwości nie mają, czego wcale nie oceniają negatywnie.

Pozostało 89% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami