ING Perspektywa to fundusze inwestujące w inne fundusze z oferty ING, które w nazwie mają określoną datę zakończenia inwestycji – od 2020 r. do 2045 r. co pięć lat „kończy się" jeden fundusz. Wpłaty są inwestowane według zmienianej co kwartał alokacji aktywów. Gdy do końca inwestycji zostaje 35 lat lub więcej alokacja wygląda następująco – 40 proc. pieniędzy inwestowanych jest w fundusze akcji polskich, 20 proc. w fundusze akcji zagranicznych, 15 proc. w zagraniczne fundusze obligacji, 25 proc. w polskie fundusze obligacji.

Kiedy termin inwestycji dobiega końca proporcje odwracają się w kierunku bezpiecznych aktywów – 45 proc. stanowią fundusze pieniężne, 40 proc. fundusze obligacji krajowych i  5 proc. zagranicznych, a 10 proc. fundusze akcji polskich.

Do końca tego roku nowym produkt będzie sprzedawany wyłącznie w ramach grupy ING – w ING Banku Śląskim oraz ING Życie.

- Ważnym kanałem sprzedaży nowego produktu są również pracownicze programy emerytalne. W tej chwili dwie duże firmy czekają na zgodę KNF na uruchomienie PPE właśnie w oparciu o ING Perspektywę. Jesienią tego roku planujemy uruchomienie IKE oraz IKZE w oparciu o te produkty – mówi Małgorzata Barska, członek zarządu ING TFI.