Polacy niechętnie zapisują się do OFE przez Internet

Od tego roku zapisanie się do funduszu emerytalnego możliwe jest tylko drogą korespondencyjną. Polacy niezbyt chętnie korzystają jednak z tej możliwości

Publikacja: 16.05.2012 07:34

Polacy niechętnie zapisują się do OFE przez Internet

Foto: Fotorzepa, TOMASZ JODŁOWSKI TOMASZ JODŁOWSKI

Żaden przedstawiciel funduszu emerytalnego nie może już zachęcać nas do zapisania się do OFE ani podpisać z nami umowy. Od 2012 r. umowę z funduszem można zawrzeć tylko w drodze korespondencyjnej. Dotyczy to zarówno osób, które robią to po raz pierwszy (taki obowiązek mają wszyscy, którzy zaczynają pierwszą pracę), jak i tych, które chcą zmienić fundusz na inny.

Potrzebne formularze są dostępne na stronach internetowych każdego OFE. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) zamieszcza z kolei na stronie internetowej (www.knf.gov.pl) informację dotyczącą OFE. Jest ona załącznikiem do umowy przystąpienia do funduszu. Są tam dane o stopach zwrotu OFE za okres 12, 36, 60 i 120 miesięcy, opłatach od składki oraz za zarządzanie pobieranej przez poszczególne fundusze.

Zmienił się nie tylko sposób zawierania umów, ale i komunikacja z klientami. Fundusze emerytalne mogą wysyłać klientom np. informacje na temat stanu oszczędności w formie elektronicznej.

Czy Polacy chętnie zapisują się do OFE korespondencyjnie – za pośrednictwem Internetu i call centre? Sonda wśród funduszy emerytalnych wskazuje, że niekoniecznie. W zależności od funduszu w nowej formule zawarły one od ok. 100 do maksymalnie 3-4 tysięcy umów z klientami od początku roku. W każdym roku na rynek pracy wchodzi zaś kilkaset tysięcy nowych osób. Wcześniej także po kilkaset tysięcy osób rocznie zmieniało fundusz na inny.

- Zainteresowanie przystępowaniem do OFE od początku 2012 jest niewielkie – przyznaje Joanna Postupalska-Bożek, dyrektor Sprzedaży i Marketingu w Pekao Pioneer PTE.

- Głównym kanałem, którym klienci kierują wniosek o przystąpienie do OFE jest Internet. Na dzień dzisiejszy liczba osób zgłaszających akces do funduszu jest niewielka, większej liczby zgłoszeń spodziewamy się w czerwcu i lipcu po wysłaniu przez ZUS informacji o konieczności wyboru funduszu emerytalnego - mówi Mariusz Zagajewski, dyrektor Departamentu Zarządzania Produktem Indywidualnych Ubezpieczeń Życiowych i Emerytalnych w Generali.

Losowanie przeprowadzane jest przez ZUS dla osób, które powinny były wybrać fundusz, a tego nie zrobiły. Taki obowiązek ma każdy kto zaczyna pierwszą pracę. Zakład organizuje losowanie dwa razy w roku w ostatnim dniu stycznia i lipca. W czerwcu rozpocznie wysyłkę przypomnień o obowiązku zapisania się do OFE osobom, które tego nie zrobiły.

- W styczniu, w okresie przed losowaniem zaobserwowaliśmy większe zainteresowanie ofertą w stosunku do kolejnych miesięcy, ale od lutego umowy zawierane są w niewielkiej liczbie. Jest jeszcze za wcześnie na wnioski, okres przed losowaniem w lipcu 2012 r. pokaże nam lepiej, jak kształtuje się rynek w nowej rzeczywistości – mówi Joanna Postupalska-Bożek.

Według PKO BP Bankowy PTE, nie tylko zbliżające się losowanie, ale i większa liczba informacji na temat OFE w mediach częściej skłania Polaków do zainteresowania się tymi instytucjami.

Zdarzają się też już klienci II filara, którzy aktualizacją dane zapisane w umowach za pośrednictwem elektronicznych narzędzi dostępu do konta emerytalnego. Jednak odsetek tych operacji jest niewielki.

- Praktycznie zaniknął proces zmiany funduszy przez klientów (jednostkowe przypadki). Klienci, wobec braku informacji o efektywności poszczególnych funduszy, nie decydują się na ich zmianę. To pokazuje jak istotną rolę edukacyjną pełnili akwizytorzy, z jednej strony wskazując na konieczność dołączenia do OFE osobom dopiero rozpoczynającym życie zawodowe, z drugiej strony wskazując możliwość zmiany funduszu na bardziej efektywny – uważa Mariusz Zagajewski z Generali.

Innego zdania jest Paweł Pytel, prezes Aviva PTE. W jego opinii zakaz aktywnej akwizycji do OFE potwierdził, że dotychczasowa skala transferów kryła wiele nieprawidłowości.

- Znaczna część klientów zmieniała fundusze nie w wyniku własnej, przemyślanej decyzji, ale pod wpływem nie zawsze rzetelnej perswazji części pośredników. W lutowej sesji transferowej nasz fundusz opuściło ponad 14 tys. klientów. Około 90 proc. z tych umów została zawarta jeszcze w ubiegłym roku, gdy nie obowiązywał jeszcze zakaz akwizycji. W tym roku wracamy do normalności, gdy zmianę funduszu faktycznie inicjuje klient. Spodziewamy się, że w majowej sesji transferowej liczba odchodzących klientów będzie o połowę mniejsza niż w lutowym – ocenia Pytel.

Towarzystwa emerytalne zastanawiają się obecnie jak dotrzeć do klientów i jakie kanały komunikacji wykorzystywać. Paweł Michalik, członek zarządu AXA PTE, mówi, że wprowadzone także od 2012 roku ograniczenia w aktywności reklamowej, nie pozwalają na dotarcie do potencjalnych klientów i zainteresowanie ich ofertą.

- Stąd w najbliższych latach będziemy mieli do czynienia ze stabilizacją liczby członków wszystkich funduszy emerytalnych na dotychczasowych poziomach, a jedynym czynnikiem mającym zasadniczy wpływ na zmiany będzie losowanie – dodaje Paweł Michalik.

Żaden przedstawiciel funduszu emerytalnego nie może już zachęcać nas do zapisania się do OFE ani podpisać z nami umowy. Od 2012 r. umowę z funduszem można zawrzeć tylko w drodze korespondencyjnej. Dotyczy to zarówno osób, które robią to po raz pierwszy (taki obowiązek mają wszyscy, którzy zaczynają pierwszą pracę), jak i tych, które chcą zmienić fundusz na inny.

Potrzebne formularze są dostępne na stronach internetowych każdego OFE. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) zamieszcza z kolei na stronie internetowej (www.knf.gov.pl) informację dotyczącą OFE. Jest ona załącznikiem do umowy przystąpienia do funduszu. Są tam dane o stopach zwrotu OFE za okres 12, 36, 60 i 120 miesięcy, opłatach od składki oraz za zarządzanie pobieranej przez poszczególne fundusze.

Pozostało 84% artykułu
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Materiał Promocyjny
Zrównoważony transport miejski w Polsce Wschodniej: program Fundusze Europejskie
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Materiał Promocyjny
Politechnika Śląska uruchamia sieć kampusową 5G
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Emerytura
Polacy sprawdzają, ile mają pieniędzy w PPK. Nawet ci, co nie mają