Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał, że  osoby, które w zeszłym roku otrzymały pierwszy raz emeryturę miały przeciętnie 59 lat i osiem miesięcy.

Z tym, że wiek kobiet kończących w zeszłym roku karierę zawodową wyniósł  – 59,5 lat, a mężczyzny - 60,1 lat.Oznacza to, że w zeszłym roku nieco wydłużył się wiek, w którym na emerytury przechodzą panie ( w 2010 roku było to 59 lat). Ale nie zmienił się wiek przechodzenia na emeryturę panów. Co więcej jest o miesiąc krótsza bo w 2010 roku było to 60 lat i dwa miesiące