Instytucje ostrożnie o zainteresowaniu Polaków IKZE

Co najmniej 1,5 mln zł wpłacili Polacy na indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego. Pierwsze firmy ujawniają nam dane

Publikacja: 23.04.2012 21:00

Instytucje ostrożnie o zainteresowaniu Polaków IKZE

Foto: Bloomberg

Ponad 3 mld zł zgromadzili Polacy na indywidualnych kontach emerytalnych (IKE) na koniec marca – wynika z naszych danych zebranych od 28 instytucji finansowych, które prowadzą takie konto.

Firmy już tak chętnie nie dzielą się informacjami o pieniądzach, które klienci wpłacili na nowe konto – indywidualne konto zabezpieczania emerytalnego (IKZE). Wpłaty na te konto można odpisać od podstawy opodatkowania.

Instytucje niechętnie się chwalą, bo w różnym czasie startowały. Poza tym eksperci przewidują, że największe zainteresowanie IKE i IKZE będzie widoczne dopiero w ostatnich miesiącach roku. Być może te podejście zmieni się po pierwszym półroczu.

Najdłużej IKZE oferuje PZU Życie, bo od 2 stycznia tego roku. Jak podała nam spółka 3,7 tys. założonych nowych kont zostało już zasilonych wpłatami. Łączna ich wartość – co po raz pierwszy ujawnia PZU Życie – wynosi 1,3 mln zł. Przeciętna wpłata dokonana na nowe konto wyniosła 355,78 zł w ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku.

Dla przypomnienia limit wpłat na konto zabezpieczenia emerytalnego zależy od zarobków. Można bowiem odłożyć na nim 4 proc. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, ustalonej dla oszczędzającego za rok poprzedni, nie więcej jednak niż 4 031 zł w tym roku. Wpłata na IKE jest znacznie wyższa i wynosi 10578 zł.

Informacje na temat nowego konta ujawnia nam też KBC TFI, które oferuje je od początku lutego. Wiadomo, że towarzystwo założyło 71 kont do końca marca. Wartość aktywów zgromadzonych na IKZE  to zaś 28,5 tys. zł. Przeciętna wpłata na konto wynosi zaś 437 zł.

ING Życie ujawnia z kolei, że prowadzi 100 nowych kont (oferuje je od 15 stycznia), a miesięczna wpłata wynosi 90 zł miesięcznie.

Rąbka tajemnicy uchyla Komisja Nadzoru Finansowego. Działające dotychczas dobrowolne fundusze emerytalne (jedna z możliwych form IKZE i IKE) zgromadziły aktywa o wartości około 270 tys. zł na koniec marca.

W sumie wartość oszczędności Polaków zgromadzonych na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego wynosi co najmniej 1,5 mln zł.

Jak wynika z naszych informacji IKZE oferuje 18 instytucji finansowych. Do końca roku ich liczba powinna wzrosnąć do kilkudziesięciu. Dla porównania IKE prowadziło 41 różnych firm na koniec 2011 r. (dane KNF).

 

OPINIA

Weronika Dejneka, dyrektor Biura Produktów Indywidualnych w PZU Życie

IKZE to obok IKE nowy sposób gromadzenia środków na emeryturę. Według analiz, w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat stopa zastąpienia dotycząca emerytur spadnie dwukrotnie, średnio do ok. 30 proc. Powodem tego są zmiany demograficzne - starzenie się społeczeństwa. Stosunek liczby osób aktywnych zawodowo do emerytów będzie się zmniejszać. Dodatkowo, po obniżeniu wysokości składki przekazywanej przez ZUS do OFE z 7,3 proc. do 2,3 proc. wynagrodzenia pracownika, skala zabezpieczenia emerytalnego z OFE uległa obniżeniu. Dlatego też indywidualne systematyczne oszczędzanie staje się koniecznością. IKZE i IKE to efektywne instrumenty łączące korzyści podatkowe i inwestycyjne, to sposób finansowania wyższych emerytur. IKZE jest pierwszym produktem emerytalnym powiązanym z bieżącymi zachętami podatkowymi w postaci odliczenia wpłaty na IKZE od podstawy opodatkowania.

Zarówno IKE  jak i IKZE są produktami sezonowymi. Aktywność klientów do zawierania tych umów i wpłat jest widoczna w ostatnim kwartale roku. Dlatego też trudno jest obecnie jednoznacznie ocenić, czy IKZE stanie się produktem popularnym i masowym, czy zmieni trend dotyczący innych produktów na rynku a także czy zrewolucjonizuje podejście Polaków do samodzielnego oszczędzania na emeryturę.

W PZU Życie IKZE dystrybuowane jest głównie przez odziały PZU. Klienci, którzy przychodzą do naszych placówek w sprawie zakupu lub serwisu innych produktów są informowani przez pracowników o IKZE.

W witrynach oddziałów znajduje się reklama tego produktu informująca potencjalnych klientów o nowej formie oszczędzania na emeryturę. Zachęca do wizyty w placówce PZU. Klienci poświęcają uwagę temu produktowi a przede wszystkim interesują się ulgą podatkową.

Prognozujemy, że względu na specyfikę IKZE zainteresowanie klientów wzrośnie w ostatnim kwartale roku.

 

IKE i IKZE  mogą prowadzić:

Towarzystwa emerytalne (PTE) od tego roku mogą oferować klientom dodatkowe produkty służące do oszczędzania na emeryturę. Mogą zawierać umowy o prowadzenie indywidualnych kont emerytalnych (IKE) oraz indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego ( IKZE). W tym celu musiały utworzyć jednak nowy fundusz tzw. dobrowolny fundusz emerytalny (DFE). To w nim lokowane są pieniądze oszczędzających dodatkowo na emeryturę.

Komisja Nadzoru Finansowego wydała 7 decyzji zezwalających na utworzenie DFE (4 DFE prowadzące IKE i IKZE, 3 DFE oferujące wyłącznie IKZE). Nowe konto emerytalne służące do dodatkowego oszczędzania na emeryturę (IKZE) oferują już klientom towarzystwa: PZU, Amplico, PKO BP Bankowy,  Nordea i Allianz. Niedawno zgodę nadzoru otrzymało ING i Pocztylion.

Obecnie w nadzorze rozpatrywany jest jeden wniosek na wydanie decyzji zezwalającej na utworzenie DFE. Wiadomo, że wśród PTE nowe konto chce oferować jeszcze Generali.

 

Dobrze mieć i IKE i IKZE

Ustawa o IKE i IKZE przewiduje w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku możliwość przeniesienia środków zgromadzonych przez oszczędzającego na IKE do IKZE. W konsekwencji, nie chcąc pogorszyć warunków przenoszącego oszczędności, ustanowiono, aby kwota środków przekazana z IKE do IKZE była także zwolniona od podatku dochodowego. Środki przenoszone z IKE na IKZE będą stanowić wpłatę na IKZE. Wpłata ta będzie podlegać odliczeniu od dochodu na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nadwyżka tej wpłaty ponad limit wpłat przypadający w danym roku podatkowym będzie podlegała odliczeniu w kolejnych latach. W okresie odliczeń od dochodu środków przeniesionych z IKE na IKZE, oszczędzającemu nie przysługuje prawo do wpłat na IKZE. Kwota wypłaty po zakończeniu okresu oszczędzania będzie podlegała opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

IKZE nie musi stać się produktem alternatywnym dla funkcjonujących obecnie IKE. Osoby uprawnione do posiadania kont emerytalnych mogą posiadać zarówno IKE, jak i IKZE. Są to różne produkty, o różnym sposobie zwolnień podatkowych, jak i różnych limitach wpłat, więc szacunki wypłat z tych kont także są zróżnicowane.

Ponad 3 mld zł zgromadzili Polacy na indywidualnych kontach emerytalnych (IKE) na koniec marca – wynika z naszych danych zebranych od 28 instytucji finansowych, które prowadzą takie konto.

Firmy już tak chętnie nie dzielą się informacjami o pieniądzach, które klienci wpłacili na nowe konto – indywidualne konto zabezpieczania emerytalnego (IKZE). Wpłaty na te konto można odpisać od podstawy opodatkowania.

Pozostało 94% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami