Ryzyko inwestycyjne w działalności OFE

Ocena ryzyka: Allianz najbardziej dba o bezpieczeństwo swoich inwestycji

Publikacja: 19.04.2012 01:26

Fundusze emerytalne muszą inwestować na tyle skutecznie, by osiągać jak najwyższe stopy zwrotu. Ale powinny unikać inwestycji zbyt ryzykownych, które co prawda dają szanse na wysokie zyski w sprzyjającej sytuacji rynkowej, jednak w razie dekoniunktury mogą przynieść duże straty. Dlatego ważną kategorią rankingu OFE jest ocena podejmowanego ryzyka.

Najlepszy pod tym względem, podobnie jak pół roku  i rok temu, okazał się Allianz. Zdobył 29,4 punktu na 30 możliwych do uzyskania. Wykazał się dużą stabilnością miesięcznych wyników. Bezkonkurencyjny był zwłaszcza w okresie dziesięciu lat.

Oznacza to, że wartość jednostek rozrachunkowych (na nie przeliczane są składki wpłacane co miesiąc do OFE) wahała się stosunkowo niewiele. Fundusz ten przykłada więc dużą wagę do bezpieczeństwa inwestycji.

Kolejne trzy OFE: Pocztylion, Nordea i Aegon, dostały po ponad 28 punktów. Zmieniły swoje pozycje w porównaniu z rankingiem z października ubiegłego roku. Pocztylion awansował o jedną pozycję, Nordea o dwie, a Aegon spadł o dwa miejsca. W trzyletnim okresie bardzo dobrze wypadł fundusz Amplico.

Ostatni w zestawieniu jest Polsat; nie otrzymał punktów.

Jakie wahania wyników

- Ryzyko inwestycyjne podejmowane przez poszczególne OFE ocenialiśmy na podstawie odchylenia standardowego. Wskaźnik ten pokazuje, jak bardzo zmieniały się miesięczne wyniki funduszu w badanych okresach. W uproszczeniu można powiedzieć, że fundusze charakteryzujące się wysokim odchyleniem standardowym inwestują bardziej ryzykownie. Ich miesięczne wyniki podlegają większym wahaniom.

- Ryzyko analizowaliśmy w trzech okresach. Za najlepszy wynik w okresie dziesięcioletnim fundusz mógł zdobyć 15 punktów, w okresie pięcioletnim – 10 punktów, a trzyletnim – 5 punktów.

Fundusze emerytalne muszą inwestować na tyle skutecznie, by osiągać jak najwyższe stopy zwrotu. Ale powinny unikać inwestycji zbyt ryzykownych, które co prawda dają szanse na wysokie zyski w sprzyjającej sytuacji rynkowej, jednak w razie dekoniunktury mogą przynieść duże straty. Dlatego ważną kategorią rankingu OFE jest ocena podejmowanego ryzyka.

Najlepszy pod tym względem, podobnie jak pół roku  i rok temu, okazał się Allianz. Zdobył 29,4 punktu na 30 możliwych do uzyskania. Wykazał się dużą stabilnością miesięcznych wyników. Bezkonkurencyjny był zwłaszcza w okresie dziesięciu lat.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami