Rosną oszczędności na koncie w OFE

Hipotetyczny uczestnik OFE, który 5 lat temu zaczął odkładać środki w ramach drugiego filaru, przeciętnie zgromadził na koncie 6,8 tys. zł - wynika z wyliczeń Analiz Online

Publikacja: 18.04.2012 16:45

Rosną oszczędności na koncie w OFE

Foto: Analizy Online

Kompleksowym sposobem oceny OFE pod względem jego atrakcyjności jest cokwartalny ranking OFE przygotowywany przez Analizy Online oparty o kryterium hipotetycznej wartości konta emerytalnego. Wartość hipotetyczna konta uwzględnia bowiem nie tylko wyniki inwestycyjne wypracowywane przez poszczególne fundusze, ale także bierze pod uwagę systematyczność dokonywanych wpłat oraz pobieranych przez PTE opłat dystrybucyjnych.

W okresie od końca marca 2007 do końca maja 2011 r., na rachunek w każdym funduszu wpływało co miesiąc 100 zł indeksowane miesięczna zmianą wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. W związku z obniżeniem składki do OFE z 7,3 proc. do 2,3 proc., od czerwca 2011 roku na rachunki funduszy wpływała już odpowiednio niższa kwota.

W analizowanym okresie, uwzględnione zostały również pobierane przez fundusze opłaty dystrybucyjne. Od początku 2010 r. zostały one zmniejszone do bardzo zbliżonego poziomu i wynoszą obecnie od 3,4 proc. do 3,5 proc. Czynnikiem, który w największym stopniu wpływa na hipotetyczna wysokość konta są wyniki inwestycyjne wypracowywane przez zarządzających. Ogólnie, w badanym okresie, na rachunek w każdym z OFE wpłynęło 61 składek, co daje kwotę w wysokości 6,6 tys. zł. Każda z wpłat została przeliczona na jednostki rozrachunkowe według ich wartości na ostatni dzień każdego miesiąca. Iloczyn z liczby jednostek, jaką uczestnik zgromadził w całym okresie inwestycji oraz ich wyceny na ostatni dzień marca 2012 roku dał nam ostateczna wartość hipotetycznego konta dla poszczególnych OFE. Według naszych wyliczeń, hipotetyczny uczestnik OFE, który 5 lat temu zaczął odkładać środki w ramach drugiego filaru, przeciętnie zgromadził na koncie 6,8 tys. zł.

 

 

Biorąc pod uwagę okres ostatnich 5 lat, najwyższym stanem konta mogą się pochwalić długoletni uczestnicy funduszy Allianz Polska (7 tys. zł), ING (6,9 tys. zł) oraz Generali (6,8 tys. zł). Oznacza to, że rejestry tych uczestników zwiększyły wartość odpowiednio o  0,4 tys. i po 0,3 tys. zł. Wszystkie te fundusze wypracowały ponadprzeciętne stopy zwrotu, przy czym w przypadku Allianz Polska oraz Generali były one najlepsze dla całego drugofilarowego rynku. Wyniosły odpowiednio 12 proc. i 11 proc.

Warto również zaznaczyć, że najwyższą wartość hipotetycznego konta dla Allianz Polska OFE, poza korzystnymi wynikami inwestycyjnymi, była także w pewnym stopniu spowodowana utrzymywaniem przez długi okres najniższych opłat dystrybucyjnych (do końca 2009 r. wynosiły one 4 proc., a później 3,45 proc.). Z kolei od marca 2007 r. do marca 2012 r., najniższa wartość hipotetycznego kapitału zgromadzili klienci OFE:  Polsat (6,6 tys. zł), Pocztylion (6,6 tys. zł) oraz Pekao (6,7 tys. zł). Wyniki wszystkich tych funduszy znalazły się poniżej średniej rynkowej wynoszącej 8,6 proc. Najgorzej, z wynikiem 1,8 proc, wypadł fundusz OFE Polsat. W przypadku tego podmiotu, hipotetyczny zysk za ostatnie 5 lat wyniósł zaledwie 25 zł.

Kompleksowym sposobem oceny OFE pod względem jego atrakcyjności jest cokwartalny ranking OFE przygotowywany przez Analizy Online oparty o kryterium hipotetycznej wartości konta emerytalnego. Wartość hipotetyczna konta uwzględnia bowiem nie tylko wyniki inwestycyjne wypracowywane przez poszczególne fundusze, ale także bierze pod uwagę systematyczność dokonywanych wpłat oraz pobieranych przez PTE opłat dystrybucyjnych.

W okresie od końca marca 2007 do końca maja 2011 r., na rachunek w każdym funduszu wpływało co miesiąc 100 zł indeksowane miesięczna zmianą wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. W związku z obniżeniem składki do OFE z 7,3 proc. do 2,3 proc., od czerwca 2011 roku na rachunki funduszy wpływała już odpowiednio niższa kwota.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą