Od lipca PPE w Polimeksie

Giełdowy Polimex-Mostostal uruchomi prawdopodobnie już od lipca pracowniczy program emerytalny. O niektórych szczegółach związanych z PPE mówi serwisowi Agnieszka Stańczyk, dyrektor Biura Spraw Osobowych w Polimex-Mostostal

Publikacja: 12.04.2012 08:15

Polimex-Mostostal był m.in. generalnym wykonawcą budowy Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie

Polimex-Mostostal był m.in. generalnym wykonawcą budowy Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie

Foto: Fotorzepa, Danuta Matloch Danuta Matloch

Dlaczego spółka zdecydowała się na utworzenie PPE?

Agnieszka Stańczyk:

Od pewnego czasu śledziliśmy trendy na rynku benefitów pracowniczych. Ocenialiśmy, że część świadczeń, które przekazywane są pracownikom jest archaicznych i straciło swój motywacyjny charakter. Do takich zaliczaliśmy nagrody jubileuszowe. W Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy zapewnialiśmy pracownikom, którzy przepracowali w spółce co najmniej 15 lat wysokie świadczenia pieniężne w postaci nagród jubileuszowych. Obserwując nastawienie nowych, młodych pracowników doszliśmy do wniosku, że oczekują oni benefitów znacznie wcześniej. Dodatkowo sygnały o polskich i światowych kłopotach z wydolnością powszechnych systemów emerytalnych upewniły nas, że zabezpieczenie emerytalne może być korzyścią, której będą pracownicy szukać na rynku pracy i które przyda walorów pracodawcy.

 

Jak przebiegały negocjacje z pracownikami i związkami zawodowymi?

Zastąpienie nagród jubileuszowych Pracowniczym Programem Emerytalnym było przedsięwzięciem trudniejszym w realizacji od samego pomysłu wdrożenia takiego programu. Od wiosny 2011 r., jeszcze przed wzmożoną kampanią medialną w sprawie emerytur, odbyliśmy kilkanaście spotkań z pracownikami w całej Polsce. Omawialiśmy potencjalne zagrożenia związane z faktem korzystania jedynie z powszechnego systemu emerytalnego, wskazywaliśmy dlaczego PPE jest atrakcyjny dla pracowników, na czym polegają korzyści konsekwentnego oszczędzania na emeryturę, a także dlaczego, z punktu widzenia pracodawcy konieczne jest zastąpienie nagród jubileuszowych Pracowniczym Programem Emerytalnym. Pod koniec 2011 roku intensywnie omawialiśmy te kwestie  z organizacjami związkowymi, które biorąc pod uwagę szeroki interes społeczny (nie tylko długoletnich pracowników) oraz faktyczne zyski z dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego, podpisały z pracodawcą porozumienie zakładające 10 letni okres „wygaszania" nagród jubileuszowych z jednoczesnym przesuwaniem środków pieniężnych na rzecz PPE.

 

Kiedy PPE ruszy w spółce?

Program powinien ruszyć od lipca 2012 roku. Tak zakłada porozumienie z organizacjami związkowymi, ale ostateczny termin zależy od terminu podpisania umowy zakładowej oraz od długości postępowania w KNF.

 

Jaka instytucja finansowa będzie zarządzać programem? Czy jest już wybrana?

Jesteśmy w końcowym etapie wyboru instytucji finansowej. Natomiast do końca kwietnia powinna zostać podpisana umowa zakładowa, a następnie zostanie złożony wniosek do KNF.

 

Ile wyniesie składka podstawowa płacona przez pracodawcę?

Jak zostało powiedziane w naszym wypadku wdrożenie programu wiąże się z wygaszaniem nagród jubileuszowych. W związku z tym składka z początkowo bardzo niskiej stopniowo wzrasta do ok. 2 proc. wynagrodzenia pracownika.

 

Ilu pracowników, według waszych szacunków, może zostać objętych programem?

Przyjęliśmy, że do programu może przystąpić każdy zatrudniony, który przepracował w spółce co najmniej 3 miesiące. Oznacza to, że według stanu na dziś potencjalnie (program zakłada dobrowolny akces pracownika) do programu może przystąpić 9412 pracowników, co stanowi 97 proc. załogi.

 

Polimex-Mostostal

jest jedną z największych działających w Polsce firm budowlanych.  Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. W 2011 r. grupa miała 4,83 mld zł obrotów i 100,4 mln zl zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. 30 proc. sprzedaży wygenerował segment budownictwa drogowego i kolejowego. Duże znaczenie miało też budownictwo kubaturowe (24,8 proc.) oraz energetyczne (20,6 proc.). W 2011 r. przeciętne zatrudnienie w grupie sięgnęło niemal 14,3 tys. osób.

ako

 

W Polsce działa ponad 1100 pracowniczych programów emerytalnych (PPE). Jest to grupowa forma oszczędzania w zakładach pracy. Działalność programów reguluje ustawa o PPE. Inicjatywa utworzenia programu leży po stronie pracodawcy.To ona także opłaca składkę podstawową za pracowników. Jej wysokość może wynosić do 7 proc. wynagrodzenia pracownika. Dodatkowo sam pracownik może wpłacać składkę dodatkową. W 2012 r. pracownik może samodzielnie maksymalnie wpłacić do PPE 15 867 zł.

Program giełdowego Polimeksu będzie jednym z większych działających w Polsce. Wśród firm, które prowadzą program, największa liczba osób oszczędza na lepszą przyszłość w: TP, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, KGHM Polska Miedź, PZU czy ArcelorMittal Poland.

Dlaczego spółka zdecydowała się na utworzenie PPE?

Agnieszka Stańczyk:

Pozostało 98% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy