Od lipca PPE w Polimeksie

Giełdowy Polimex-Mostostal uruchomi prawdopodobnie już od lipca pracowniczy program emerytalny. O niektórych szczegółach związanych z PPE mówi serwisowi Agnieszka Stańczyk, dyrektor Biura Spraw Osobowych w Polimex-Mostostal

Publikacja: 12.04.2012 08:15

Polimex-Mostostal był m.in. generalnym wykonawcą budowy Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie

Polimex-Mostostal był m.in. generalnym wykonawcą budowy Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie

Foto: Fotorzepa, Danuta Matloch Danuta Matloch

Dlaczego spółka zdecydowała się na utworzenie PPE?

Agnieszka Stańczyk:

Od pewnego czasu śledziliśmy trendy na rynku benefitów pracowniczych. Ocenialiśmy, że część świadczeń, które przekazywane są pracownikom jest archaicznych i straciło swój motywacyjny charakter. Do takich zaliczaliśmy nagrody jubileuszowe. W Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy zapewnialiśmy pracownikom, którzy przepracowali w spółce co najmniej 15 lat wysokie świadczenia pieniężne w postaci nagród jubileuszowych. Obserwując nastawienie nowych, młodych pracowników doszliśmy do wniosku, że oczekują oni benefitów znacznie wcześniej. Dodatkowo sygnały o polskich i światowych kłopotach z wydolnością powszechnych systemów emerytalnych upewniły nas, że zabezpieczenie emerytalne może być korzyścią, której będą pracownicy szukać na rynku pracy i które przyda walorów pracodawcy.

 

Jak przebiegały negocjacje z pracownikami i związkami zawodowymi?

Zastąpienie nagród jubileuszowych Pracowniczym Programem Emerytalnym było przedsięwzięciem trudniejszym w realizacji od samego pomysłu wdrożenia takiego programu. Od wiosny 2011 r., jeszcze przed wzmożoną kampanią medialną w sprawie emerytur, odbyliśmy kilkanaście spotkań z pracownikami w całej Polsce. Omawialiśmy potencjalne zagrożenia związane z faktem korzystania jedynie z powszechnego systemu emerytalnego, wskazywaliśmy dlaczego PPE jest atrakcyjny dla pracowników, na czym polegają korzyści konsekwentnego oszczędzania na emeryturę, a także dlaczego, z punktu widzenia pracodawcy konieczne jest zastąpienie nagród jubileuszowych Pracowniczym Programem Emerytalnym. Pod koniec 2011 roku intensywnie omawialiśmy te kwestie  z organizacjami związkowymi, które biorąc pod uwagę szeroki interes społeczny (nie tylko długoletnich pracowników) oraz faktyczne zyski z dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego, podpisały z pracodawcą porozumienie zakładające 10 letni okres „wygaszania" nagród jubileuszowych z jednoczesnym przesuwaniem środków pieniężnych na rzecz PPE.

 

Kiedy PPE ruszy w spółce?

Program powinien ruszyć od lipca 2012 roku. Tak zakłada porozumienie z organizacjami związkowymi, ale ostateczny termin zależy od terminu podpisania umowy zakładowej oraz od długości postępowania w KNF.

 

Jaka instytucja finansowa będzie zarządzać programem? Czy jest już wybrana?

Jesteśmy w końcowym etapie wyboru instytucji finansowej. Natomiast do końca kwietnia powinna zostać podpisana umowa zakładowa, a następnie zostanie złożony wniosek do KNF.

 

Ile wyniesie składka podstawowa płacona przez pracodawcę?

Jak zostało powiedziane w naszym wypadku wdrożenie programu wiąże się z wygaszaniem nagród jubileuszowych. W związku z tym składka z początkowo bardzo niskiej stopniowo wzrasta do ok. 2 proc. wynagrodzenia pracownika.

 

Ilu pracowników, według waszych szacunków, może zostać objętych programem?

Przyjęliśmy, że do programu może przystąpić każdy zatrudniony, który przepracował w spółce co najmniej 3 miesiące. Oznacza to, że według stanu na dziś potencjalnie (program zakłada dobrowolny akces pracownika) do programu może przystąpić 9412 pracowników, co stanowi 97 proc. załogi.

 

Polimex-Mostostal

jest jedną z największych działających w Polsce firm budowlanych.  Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. W 2011 r. grupa miała 4,83 mld zł obrotów i 100,4 mln zl zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. 30 proc. sprzedaży wygenerował segment budownictwa drogowego i kolejowego. Duże znaczenie miało też budownictwo kubaturowe (24,8 proc.) oraz energetyczne (20,6 proc.). W 2011 r. przeciętne zatrudnienie w grupie sięgnęło niemal 14,3 tys. osób.

ako

 

W Polsce działa ponad 1100 pracowniczych programów emerytalnych (PPE). Jest to grupowa forma oszczędzania w zakładach pracy. Działalność programów reguluje ustawa o PPE. Inicjatywa utworzenia programu leży po stronie pracodawcy.To ona także opłaca składkę podstawową za pracowników. Jej wysokość może wynosić do 7 proc. wynagrodzenia pracownika. Dodatkowo sam pracownik może wpłacać składkę dodatkową. W 2012 r. pracownik może samodzielnie maksymalnie wpłacić do PPE 15 867 zł.

Program giełdowego Polimeksu będzie jednym z większych działających w Polsce. Wśród firm, które prowadzą program, największa liczba osób oszczędza na lepszą przyszłość w: TP, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, KGHM Polska Miedź, PZU czy ArcelorMittal Poland.

Dlaczego spółka zdecydowała się na utworzenie PPE?

Agnieszka Stańczyk:

Pozostało 98% artykułu
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Materiał Promocyjny
Zrównoważony transport miejski w Polsce Wschodniej: program Fundusze Europejskie
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Materiał Promocyjny
Politechnika Śląska uruchamia sieć kampusową 5G
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Emerytura
Polacy sprawdzają, ile mają pieniędzy w PPK. Nawet ci, co nie mają