IKZE w TFI BNP Paribas Polska

W ramach indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego TFI BNP Paribas Polska oferuje klientom cztery modelowe plany emerytalne, które różnią się poziomem udziału akcji, a tym samym poziomem ryzyka i wysokością potencjalnych zysków

Aktualizacja: 03.04.2012 19:52 Publikacja: 03.04.2012 12:59

Pieniądze z planu konserwatywnego alokowane są wyłącznie w subfundusze papierów dłużnych; plan defensywny zakłada, że 60 proc. aktywów inwestowane są w subfundusze papierów dłużnych (skarbowych i komercyjnych), natomiast reszta w subfundusz BNP Paribas Akcji. Aktywa tych, którzy zdecydują się na plan zrównoważony w połowie zostaną ulokowane w subfundusz BNP Paribas Sektorowy (kat S) i subfundusz BNP Paribas Akcji; pozostała część ulokowana zostanie w papiery dłużne. Przy planie agresywnym 70 proc. aktywów lokowanych jest w subfundusz BNP Paribas Sektorowy (kat S), natomiast 30 proc. w subfundusz BNP Paribas Akcji.

Klienci TFI mają również możliwość stworzenia indywidualnego planu decydując o tym, w jakich proporcjach ich oszczędności będą dzielone pomiędzy wybrane subfundusze BNP Paribas FIO. Raz w roku towarzystwo pozwala im bezpłatnie zmienić plan. Jedna zamiana jednostek uczestnictwa pomiędzy subfunduszami jest także bezpłatna w danym roku. Każda kolejna to koszt 10 zł.

Towarzystwo nie pobiera opłaty ani za otwarcie rejestru, ani od wpłacanych przez klientów składek. Z kolei opłata za zarządzanie od 1 proc. do 3,5 proc. I jak podkreśla realny poziom pobieranej opłaty za zarządzanie zależy od subfunduszy wchodzących w skład wybranego planu emerytalnego.

Za wypowiedzenie umowy przed upływem 12 miesięcy TFI pobiera 100 zł.

Nowy produkt dostępny będzie dla klientów w siedzibie TFI, jak również na platformie transakcyjnej STI BNP Paribas na www.tfi.bnpparibas.pl.

TFI BNP Paribas Polska wprowadziło również zmiany w IKE dodając do dostępnych aktualnie planów emerytalnych nowe subfundusze – komercyjnych papierów dłużnych oraz sektorowy. W praktyce oznacza to, że plany emerytalne dostępne dla klientów w ramach IKZE i IKE będą identyczne.

Zgodnie z ustawą umowy o prowadzenie IKZE klienci mogą zawierać z towarzystwem funduszy inwestycyjnych, bankiem, biurem maklerskim, towarzystwem ubezpieczeniowym lub też otwartym funduszem emerytalnym.

Maksymalny limit wpłat na IKZE w tym roku to 4 030,80 zł, a to oznacza, że o taką kwotę klienci mogą maksymalnie pomniejszyć podstawę opodatkowania w deklaracji PIT.

Z naszych informacji wynika, że nowe konto wprowadziło do oferty 17 instytucji finansowych. Nie ma w tym gronie jeszcze żadnego domu maklerskiego. I tylko jeden bank oferuje IKZE.

 

Sprawdź kto już oferuje IKZE

Pieniądze z planu konserwatywnego alokowane są wyłącznie w subfundusze papierów dłużnych; plan defensywny zakłada, że 60 proc. aktywów inwestowane są w subfundusze papierów dłużnych (skarbowych i komercyjnych), natomiast reszta w subfundusz BNP Paribas Akcji. Aktywa tych, którzy zdecydują się na plan zrównoważony w połowie zostaną ulokowane w subfundusz BNP Paribas Sektorowy (kat S) i subfundusz BNP Paribas Akcji; pozostała część ulokowana zostanie w papiery dłużne. Przy planie agresywnym 70 proc. aktywów lokowanych jest w subfundusz BNP Paribas Sektorowy (kat S), natomiast 30 proc. w subfundusz BNP Paribas Akcji.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?