IKZE w TFI BNP Paribas Polska

W ramach indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego TFI BNP Paribas Polska oferuje klientom cztery modelowe plany emerytalne, które różnią się poziomem udziału akcji, a tym samym poziomem ryzyka i wysokością potencjalnych zysków

Aktualizacja: 03.04.2012 19:52 Publikacja: 03.04.2012 12:59

Pieniądze z planu konserwatywnego alokowane są wyłącznie w subfundusze papierów dłużnych; plan defensywny zakłada, że 60 proc. aktywów inwestowane są w subfundusze papierów dłużnych (skarbowych i komercyjnych), natomiast reszta w subfundusz BNP Paribas Akcji. Aktywa tych, którzy zdecydują się na plan zrównoważony w połowie zostaną ulokowane w subfundusz BNP Paribas Sektorowy (kat S) i subfundusz BNP Paribas Akcji; pozostała część ulokowana zostanie w papiery dłużne. Przy planie agresywnym 70 proc. aktywów lokowanych jest w subfundusz BNP Paribas Sektorowy (kat S), natomiast 30 proc. w subfundusz BNP Paribas Akcji.

Klienci TFI mają również możliwość stworzenia indywidualnego planu decydując o tym, w jakich proporcjach ich oszczędności będą dzielone pomiędzy wybrane subfundusze BNP Paribas FIO. Raz w roku towarzystwo pozwala im bezpłatnie zmienić plan. Jedna zamiana jednostek uczestnictwa pomiędzy subfunduszami jest także bezpłatna w danym roku. Każda kolejna to koszt 10 zł.

Towarzystwo nie pobiera opłaty ani za otwarcie rejestru, ani od wpłacanych przez klientów składek. Z kolei opłata za zarządzanie od 1 proc. do 3,5 proc. I jak podkreśla realny poziom pobieranej opłaty za zarządzanie zależy od subfunduszy wchodzących w skład wybranego planu emerytalnego.

Za wypowiedzenie umowy przed upływem 12 miesięcy TFI pobiera 100 zł.

Nowy produkt dostępny będzie dla klientów w siedzibie TFI, jak również na platformie transakcyjnej STI BNP Paribas na www.tfi.bnpparibas.pl.

TFI BNP Paribas Polska wprowadziło również zmiany w IKE dodając do dostępnych aktualnie planów emerytalnych nowe subfundusze – komercyjnych papierów dłużnych oraz sektorowy. W praktyce oznacza to, że plany emerytalne dostępne dla klientów w ramach IKZE i IKE będą identyczne.

Zgodnie z ustawą umowy o prowadzenie IKZE klienci mogą zawierać z towarzystwem funduszy inwestycyjnych, bankiem, biurem maklerskim, towarzystwem ubezpieczeniowym lub też otwartym funduszem emerytalnym.

Maksymalny limit wpłat na IKZE w tym roku to 4 030,80 zł, a to oznacza, że o taką kwotę klienci mogą maksymalnie pomniejszyć podstawę opodatkowania w deklaracji PIT.

Z naszych informacji wynika, że nowe konto wprowadziło do oferty 17 instytucji finansowych. Nie ma w tym gronie jeszcze żadnego domu maklerskiego. I tylko jeden bank oferuje IKZE.

 

Sprawdź kto już oferuje IKZE

Pieniądze z planu konserwatywnego alokowane są wyłącznie w subfundusze papierów dłużnych; plan defensywny zakłada, że 60 proc. aktywów inwestowane są w subfundusze papierów dłużnych (skarbowych i komercyjnych), natomiast reszta w subfundusz BNP Paribas Akcji. Aktywa tych, którzy zdecydują się na plan zrównoważony w połowie zostaną ulokowane w subfundusz BNP Paribas Sektorowy (kat S) i subfundusz BNP Paribas Akcji; pozostała część ulokowana zostanie w papiery dłużne. Przy planie agresywnym 70 proc. aktywów lokowanych jest w subfundusz BNP Paribas Sektorowy (kat S), natomiast 30 proc. w subfundusz BNP Paribas Akcji.

Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Materiał Promocyjny
Zrównoważony transport miejski w Polsce Wschodniej: program Fundusze Europejskie
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Materiał Promocyjny
Politechnika Śląska uruchamia sieć kampusową 5G
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Emerytura
Polacy sprawdzają, ile mają pieniędzy w PPK. Nawet ci, co nie mają