Nordea PTE już z IKZE

Nordea PTE wprowadziła do oferty Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Plan Emerytalny Nordea IKZE jest dostępny przez internet i telefon oraz w multiagencjach współpracujących z Nordea PTE

Publikacja: 22.03.2012 13:53

IKZE w Nordea PTE to inwestycja w fundusz zrównoważony, dla którego benchmark składa się w 50 proc. z obligacji, w 40 proc. z akcji, a w 10 proc. z depozytów i bankowych papierów wartościowych.

Konto pozwala na indywidualną decyzję w kwestii częstotliwości i wysokości wpłat przy zachowaniu wymogu wysokości pierwszej wpłaty na poziomie przynajmniej 400 zł oraz zasilenia rachunku w ciągu dwunastu miesięcy kwotą minimum 1800 zł.

W ramach prowadzenia IKZE Nordea pobierać będzie opłatę od składki wpłaconej, która początkowo wynosi 4 proc. i stopniowo, wraz z wysokością wpłaty, maleje do zera. Oferta jest również atrakcyjna w zakresie wysokości opłaty za zarządzanie aktywami w wysokości 1,95 proc. Opłata zmienna za zarządzanie będzie pobierana jedynie w przypadku osiągnięcia pozytywnych i lepszych niż benchmark wyników inwestycyjnych.

Od maja klienci Nordea IKZE będą mieli możliwość monitorowania konta on-line za pomocą serwisu internetowego, który pozwala na uzyskanie informacji o stanie aktywów zgromadzonych na rachunku.

- Plan Emerytalny Nordea IKZE łączy w sobie trzy cechy, które dla naszych klientów są cenne. Po pierwsze wpłatom na IKZE towarzyszą korzyści podatkowe – tu i teraz. Po drugie, regularne wpłaty na IKZE pozwalają zwiększyć środki dostępne po przejściu na emeryturę. Po trzecie inwestycje będą prowadzone przez zespół, który w ostatnich dwóch latach osiągnął bardzo dobre wyniki w zarządzaniu środkami zgromadzonymi w OFE - mówi Wojciech Rabiej, członek zarządu Nordea PTE.

 

 

Co to jest IKZE?

IKZE to produkt należący do III filara systemu emerytalnego, umożliwiający oszczędzanie z myślą o emeryturze. Stanowi jeden ze sposobów na zmniejszanie istotnej różnicy między ostatnim wynagrodzeniem, a świadczeniami emerytalnymi, jakie będziemy otrzymywać w przyszłości. W ramach IKZE może oszczędzać osoba osiągająca dochody i mająca minimum 16 lat. Posiadacze IKZE mogą korzystać z ulgi podatkowej, odliczanej od podstawy opodatkowania ujmowanej w rozliczeniu rocznym (PIT). Wpłaty dokonane w roku 2012 będzie można, zgodnie z indywidualnym limitem, rozliczyć już w roku kolejnym. Oznacza to, że od roku 2013 można płacić niższy podatek.

Do wypłaty zgromadzonych środków będą uprawnione osoby, które osiągnęły wiek emerytalny (w przypadku kobiet 60., a w przypadku mężczyzn 65. rok życia) oraz dokonywały wpłat w co najmniej 5 latach kalendarzowych. Środki będzie można otrzymać w formie jednorazowej wypłaty lub comiesięcznego świadczenia. Posiadacz IKZE może wskazać, komu w razie jego śmierci zostaną przekazane zgromadzone środki.

IKZE w Nordea PTE to inwestycja w fundusz zrównoważony, dla którego benchmark składa się w 50 proc. z obligacji, w 40 proc. z akcji, a w 10 proc. z depozytów i bankowych papierów wartościowych.

Konto pozwala na indywidualną decyzję w kwestii częstotliwości i wysokości wpłat przy zachowaniu wymogu wysokości pierwszej wpłaty na poziomie przynajmniej 400 zł oraz zasilenia rachunku w ciągu dwunastu miesięcy kwotą minimum 1800 zł.

Pozostało 83% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży