Rosły oszczędności Polaków w 2011 roku

Na koniec 2011 roku wartość oszczędności zgromadzonych przez polskie gospodarstwa domowe osiągnęła rekordowy poziom 963 mld zł - podały Analizy Online

Publikacja: 12.03.2012 11:53

Rosły oszczędności Polaków w 2011 roku

Foto: Analizy Online

Najlepszy był czwarty kwartał, kiedy nasze oszczędności przyrosły o 29 mld zł, tj. o 3 proc. W całym 2011 r. pieniądze Polaków zgromadzone w różnych formach oszczędzania wzrosły o 52 mld zł, czyli o 6 proc. Wprawdzie był to trzeci rok z rzędu, w którym oszczędności zwiększyły swą wartość, to jednak dynamika przyrostu była niższa niż w 2 poprzednich latach, kiedy wyniosła 18 proc. w 2009 roku i 13 proc. w 2010 roku.

 

 

W czwartym kwartale 2011 r. w dalszym ciągu rosły aktywa o najbardziej bezpiecznym charakterze, czyli bankowe depozyty oraz gotówka w obiegu. W przypadku depozytów kwartalna dynamika na poziomie 5,4 proc. była najlepszą od dwóch lat. Na tak dobry rezultat wpływ miało m.in. aktywne pozyskiwanie klientów poprzez banki, jaki i samo zainteresowanie bezpiecznymi lokatami ze strony klientów. Banki aktywnie walczyły o kurczące się zasoby pieniądza, co obrazował wzrost rynkowych stóp procentowych. Sytuację potęgowały problemy kolejnych krajów strefy euro, co obniżało zaufanie na rynkach finansowych, powodując wzrost stawek za pożyczki udzielane przez banki między sobą. W efekcie banki by zdobyć środki od klientów detalicznych, zwiększały oprocentowanie depozytów. Szybki przyrost depozytów wynikał również z tego, iż do banków trafiały też pieniądze wypłacane z funduszy i wycofywane z giełdy, z powodu rosnącej awersji do ryzyka. W skali całego roku depozyty wzrosły o 13 proc. do 482 mld zł na koniec roku. Dzięki temu stanowią już połowę naszych oszczędności. W tym czasie gotówka w obiegu poza kasami banków zwiększyła się o blisko 10 proc.

 

 

W ostatnim kwartale 2011 roku rosły także m.in. pieniądze zgromadzone w otwartych funduszach emerytalnych. Na koniec roku warte były 224,7 mld zł. W skali całego roku aktywa w nich zgromadzone zwiększyły swą wartość o zaledwie 1,6 proc.

Ostatni kwartał 2011 roku, podobnie zresztą, jak i cały zeszły rok nie był udany dla krajowych funduszy inwestycyjnych. Na skutek niekorzystnej koniunktury rynkowej, szczególnie w III kwartale, jak i odpływu środków wycofywanych przez klientów, aktywa ulokowane w funduszach zmniejszyły się aż o 17,5 proc., do 62,3 mld zł. W mniejszym stopniu spadły aktywa zgromadzone w funduszach kapitałowych, które w sumie zmniejszyły się o 3,2 proc., do 35,2 mld zł. W efekcie udział środków ulokowanych w funduszach inwestycyjnych i kapitałowych w naszych oszczędnościach spadł w ciągu roku z 12,3 proc. do 10,1 proc.

W minionym roku zmalały również oszczędności ulokowane w obligacjach detalicznych - łącznie o 1,3 mld zł (3,7 proc.), do 8,9 mld zł.

Wprawdzie oszczędności gospodarstw domowych wzrosły w minionym roku, to ich relacja do PKB zmniejszyła się o blisko 4 pkt proc., do poziomu 62 proc. Co prawda w naszych realiach wartość ta jest wciąż relatywnie wysoka, ale w przypadku rozwiniętych gospodarek europejskich, wskaźnik ten osiąga kilkukrotnie wyższe wartości.

 

Najlepszy był czwarty kwartał, kiedy nasze oszczędności przyrosły o 29 mld zł, tj. o 3 proc. W całym 2011 r. pieniądze Polaków zgromadzone w różnych formach oszczędzania wzrosły o 52 mld zł, czyli o 6 proc. Wprawdzie był to trzeci rok z rzędu, w którym oszczędności zwiększyły swą wartość, to jednak dynamika przyrostu była niższa niż w 2 poprzednich latach, kiedy wyniosła 18 proc. w 2009 roku i 13 proc. w 2010 roku.

Pozostało 84% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora