Więcej inwestycji z ubezpieczycielami

Łączna wartość środków jakie napłynęły do ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w całym 2011 roku wyniosła blisko 3,5 mld zł, wynika z danych portalu Analizy Online

Publikacja: 05.03.2012 15:40

Więcej inwestycji z ubezpieczycielami

Foto: Analizy Online

To o prawie 16 proc. więcej niż w 2010 roku, kiedy to UFK zostały zasilone nowymi środkami w kwocie przekraczającej 3 mld zł. W porównaniu z minionym rokiem lepsze były jedynie 2006 i 2007 rok, kiedy saldo operacji wynosiło ok. 7 mld zł. Wartość samych wpłat dokonanych w 2011 roku do blisko 1200 ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych wyniosła 9,4 mld zł. W 2011 roku, nieco gorzej wypadła druga połowa roku. W pierwszych sześciu miesiącach różnica między wpłatami i umorzeniami sięgnęła ponad 1,9 mld zł.

 

Jak wynika z danych Analiz Online, klienci najchętniej lokowali pieniądze w funduszach uznawanych za bezpieczne, których popularność rośnie w czasach niestabilności na giełdach. Najwięcej nowych środków pozyskały w minionym roku fundusze ochrony kapitału. Klienci wpłacili do nich netto 1,7 mld zł. To przede wszystkim efekt dynamicznego rozwoju rynku produktów strukturyzowanych opakowanych w fundusz kapitałowy, na którym to rynku dominuje ubezpieczyciel Europa. Aktywne są również m.in. Allianz, ING Życie oraz Warta.

 

Dużą popularnością cieszyły się w minionym roku również fundusze gotówkowe i pieniężne, do których klienci wpłacili netto 1,5 mld zł. To ponad pięć razy więcej niż rok wcześniej i jednocześnie najwięcej w historii. Spośród wszystkich funduszy kapitałowych rynku pieniężnego, najwięcej środków, ponad 320 mln zł, pozyskał fundusz Aegon Idea Premium UFK. To najlepszy wynik sprzedażowy 2011 roku spośród wszystkich funduszy kapitałowych.

 

 

Według statystyk Analiz, na trzeciej pozycji znalazły się fundusze dłużne, dla których saldo wpłat i wypłat sięgnęło 0,9 mld zł. Klienci wpłacali środki przede wszystkim do funduszy dłużnych złotówkowych, wśród funduszy dłużnych zagranicznych zainteresowaniem cieszyły się natomiast fundusze globalne, które pozyskały ponad 0,1 mld zł nowego kapitału. Z pozostałych segmentów, dodatnie saldo wpłat i wypłat osiągnęły jeszcze tylko fundusze rynku surowców (0,1 mld zł). To zasługa głównie jednego funduszu - Aegon Investor Gold Otwarty UFK, który pozyskał netto 0,9 mld zł.

Fundusze o bardziej agresywnej strategii odnotowały w minionym roku przewagę umorzeń. Największy odpływ środków netto osiągnęły fundusze akcyjne, dla których bilans sprzedaż zamknął się kwotą -0,5 mld zł. Gros umorzeń miało miejsce w drugiej połowie roku, bowiem wynik sprzedażowy po pierwszych 6 miesiącach był dodatni i wynosił 0,5 mld zł.

 

 

Ujemne saldo wpłat i wypłat osiągnęły również fundusze mieszane (-0,2 mld zł) oraz absolutnej stopy zwrotu (-0,1 mld zł). W minionym roku, w zakresie napływu środków do poszczególnych ubezpieczycieli, liderem została Europa, która już po pierwszej połowie roku wysunęła się na prowadzenie. Fundusze tego ubezpieczyciela pozyskały w 2011 roku blisko 1,7 mld zł, głównie do produktów strukturyzowanych oferowanych w formie funduszu kapitałowego. Kolejne dwa towarzystwa zostały daleko w tyle pozyskując dwu i trzykrotnie mniej wpłat netto w porównaniu z liderem. AXA Życie pozyskał do swoich funduszy kapitałowych blisko 0,9 mld zł. Największym zainteresowaniem cieszył się AXA Lokacyjny UFK. Ostatnie miejsce na podium przypadło ING Życie, który awansował na tę pozycję z 6 miejsca w 2010 roku. W 2011 roku fundusze tego ubezpieczyciela pozyskały łącznie ponad 0,5 mld zł. Ponad jedną piątą wpłat netto została pozyskana dzięki napływowi kapitału do funduszu akcyjnego - ING Dynamiczny UFK. Kolejne miejsca, zajęły HDI-Gerling Życie TU i Generali Życie TU. W sumie fundusze pięciu firm o najwyższym napływie środków pozyskały trzy czwarte łącznego salda wpłat i umorzeń.

To o prawie 16 proc. więcej niż w 2010 roku, kiedy to UFK zostały zasilone nowymi środkami w kwocie przekraczającej 3 mld zł. W porównaniu z minionym rokiem lepsze były jedynie 2006 i 2007 rok, kiedy saldo operacji wynosiło ok. 7 mld zł. Wartość samych wpłat dokonanych w 2011 roku do blisko 1200 ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych wyniosła 9,4 mld zł. W 2011 roku, nieco gorzej wypadła druga połowa roku. W pierwszych sześciu miesiącach różnica między wpłatami i umorzeniami sięgnęła ponad 1,9 mld zł.

Pozostało 86% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora