Allianz wprowadza ofertę IKZE

Od 1 marca 2012 r. klienci Allianz mają możliwość skorzystania z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego. Oferty IKZE dostępne są zarówno w PTE Allianz Polska, jak i TFI Allianz Polska

Publikacja: 01.03.2012 12:42

Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) jest nową formą dobrowolnego oszczędzania na emeryturę i razem z Indywidualnym Kontem Emerytalnym (IKE) oraz Pracowniczymi Programami Emerytalnymi (PPE) stanowi uzupełnienie grupy produktów wchodzących w skład III filara emerytalnego.

Podstawową zachętą do gromadzenia środków na starość w nowej formie jest ulga odliczana od podstawy opodatkowania ujmowana w rozliczeniu rocznym (PIT). Oszczędzający może odliczyć od podstawy opodatkowania do 4 proc. osiągniętego wynagrodzenia brutto w roku poprzednim.

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny, zarządzany przez PTE Allianz Polska S.A., oferuje zarówno IKZE jak i IKE. Fundusz ten realizuje strategię selektywnej alokacji zarówno pomiędzy różnymi klasami aktywów i lokat, jak i różnymi rynkami, tj. krajowym i zagranicznymi rynkami kapitałowymi. Maksymalne zaangażowanie w instrumenty finansowe o wysokim profilu ryzyka wynosi 65 proc. wartości aktywów netto. Oszczędzający w IKZE jak i IKE w ramach Allianz Polska DFE nie ponoszą kosztów związanych z otwarciem konta.

Minimalna pierwsza i każda kolejna wpłata na IKZE wynosi 50 zł. W ramach promocyjnej oferty do końca czerwca 2012 r. fundusz nie pobiera opłaty od środków wpływających na konto, a opłata za zarządzanie wynosi jedynie 0,01 proc. Po zakończeniu promocji opłata od środków wpływających na konto wynosić będzie 1,5 proc., a za zarządzanie 2,5 proc.

TFI Allianz Polska oferuje natomiast IKZE powiązane z funduszami inwestycyjnymi. W tym rozwiązaniu środki powierzone przez klientów są inwestowane w jednostki wybranych  subfunduszy z oferty Allianz FIO, zarządzanego przez TFI Allianz (Akcji Plus, Selektywny, Akcji Małych i Średnich Spółek, Akcji, Stabilnego Wzrostu, Aktywnej Alokacji, Polskich Obligacji Skarbowych, Obligacji Plus oraz  Pieniężny).

W przypadku IKZE związanego z funduszami opłata manipulacyjna za otwarcie konta wynosi 110 zł. Może ona zostać obniżona o połowę, jeśli klient otwierając IKZE, zdecyduje się na jednoczesne skorzystanie z ubezpieczenia Allianz Rentier. Minimalna wpłata przy otwarciu konta wynosi 200 zł, a każda kolejna 50 zł. Opłaty za zarządzanie w przypadku poszczególnych subfunduszy są określone w statucie Allianz FIO, natomiast zamiana jednostek pomiędzy subfunduszami jest bezpłatna.

Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) jest nową formą dobrowolnego oszczędzania na emeryturę i razem z Indywidualnym Kontem Emerytalnym (IKE) oraz Pracowniczymi Programami Emerytalnymi (PPE) stanowi uzupełnienie grupy produktów wchodzących w skład III filara emerytalnego.

Podstawową zachętą do gromadzenia środków na starość w nowej formie jest ulga odliczana od podstawy opodatkowania ujmowana w rozliczeniu rocznym (PIT). Oszczędzający może odliczyć od podstawy opodatkowania do 4 proc. osiągniętego wynagrodzenia brutto w roku poprzednim.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora