Wiek emerytalny trzeba podnosić w szybszym tempie

Wiek emerytalny kobiet powinien być podnoszony w szybszym niż rządowa propozycja tempie. Dodatkowo powszechny czas kończenia kariery zawodowej powinien rosnąc proporcjonalnie do oczekiwanego wydłużania trwania życia

Publikacja: 20.02.2012 15:03

To dwie podstawowe uwagi, jakie do projektu ustawy zakładającej stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego w Polsce do 67 lat, przedstawił Wiktor Wojciechowski, główny ekonomista Invest Banku.

- Projekt ministerstwa pracy planuje wprowadzić w Polsce niezwykle ważną reformę systemową: istotnie przyczyni się do podwyższenia tempa rozwoju gospodarki, wzrostu standardu życia oraz poprawy stanu sektora finansów publicznych. – Wiktor Wojciechowski wymienia pozytywne efekty zmiany, ale zaznacza, że należy wskazać kilka zastrzeżeń do projektu.

Pierwszy to dość wolne tempo podnoszenia wieku emerytalnego kobiet. Gdyby wiek emerytalny kobiet był wydłużany w tempie szybszym niż proponuje rząd, to  w ciągu dziesięciu lat na rynku pracy zostałyby roczniki kobiet które do ok. 2020 r. będą bardziej liczne w porównaniu do tych, które zaczną osiągać podwyższany wiek emerytalny w kolejnych dekadach.

- Po drugie, w nowelizacji ustawy należałoby od razu przewidzieć dalsze automatyczne podnoszenie wieku emerytalnego wraz z wydłużaniem się oczekiwanej długości życia kobiet i mężczyzn. – Wojciechowski przypomina, że Rada Gospodarcza przy Premierze, zwróciła uwagę na to, iż mechanizm wydłużania kariery zawodowej zaproponowany przez MPiPS jest wolniejszy  w porównaniu do oczekiwanego wydłużania trwania życia.

Wiktor Wojciechowski postuluje również likwidacje kodeksowej ochrony przed zwolnieniem z pracy dla osób na 4 lata przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego. - Ta ochrona (art. 39 kodeksu pracy) w rzeczywistości blokuje popyt na pracę starszych pracowników, a w efekcie zamiast zwiększać - obniża zatrudnienie osób w wieku przedemerytalnym.  – tłumaczy ekonomista.

Jego zdaniem potrzebne są działania równoległe, w tym reforma systemu rentowego tak, aby wysokość świadczeń rentowych była dostosowana do zasad nowego systemu emerytalnego.

Ekonomista analizuje również propozycje emerytalne PSL- Wydłużenie standardowego wieku emerytalnego jedynie o 2 lata przy jednoczesnym wprowadzeniu jego redukcji o 3 lata za każde dziecko oznaczałby, że w większości przypadków wiek emerytalny kobiet zostałby obniżony z 60 do 59 lat, a w niektórych przypadkach nawet do 53 lat. – wylicza Wojciechowski i dodaje. - Nawet gdyby standardowy wiek emerytalny kobiet został wydłużony do 67 lat, to biorąc pod uwagę, że większość rodzin w Polsce decyduje się tylko na jedno dziecko (obecnie współczynnik dzietności wynosi 1,38), wprowadzenie niższego wieku emerytalnego za każde dziecko spowodowałoby, że w większości przypadków wiek emerytalny kobiet wyniósłby docelowo co najwyżej 64 lata (67-3). Byłby zatem znacząco niższy w porównaniu od obecnego i planowanego wieku emerytalnego kobiet w większości krajów Europy Zachodniej.

To dwie podstawowe uwagi, jakie do projektu ustawy zakładającej stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego w Polsce do 67 lat, przedstawił Wiktor Wojciechowski, główny ekonomista Invest Banku.

- Projekt ministerstwa pracy planuje wprowadzić w Polsce niezwykle ważną reformę systemową: istotnie przyczyni się do podwyższenia tempa rozwoju gospodarki, wzrostu standardu życia oraz poprawy stanu sektora finansów publicznych. – Wiktor Wojciechowski wymienia pozytywne efekty zmiany, ale zaznacza, że należy wskazać kilka zastrzeżeń do projektu.

Pozostało 83% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży