Opracowany przez Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej "Razem" projekt zakłada, że osoby oszczędzające na emeryturę w III nieobowiązkowym filarze będą mogły korzystać z ulgi podatkowej w formie kwotowej, w jednakowej wysokości dla wszystkich oszczędzających, bez względu na ich dochody. Kwota ta ma wynosić 4 tysiące złotych rocznie.

Adam Sankowski, pełnomocnik Komitetu Razem i prezes Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych, przedstawiając projekt zaznaczył, że dziś osoba zarabiająca 100 tysięcy złotych rocznie może odpisać 4 tysiące złotych od podstawy opodatkowania. Osoba zarabiająca 20 tysięcy złotych rocznie może odpisać już tylko 800 złotych. Propozycja Komitetu "Razem" ma być zachętą do oszczędzania w III filarze dla osób średnio i mało zarabiających. Adam Sankowski podkreślił, że obecnie na indywidualnych kontach emerytalnych (IKE) oszczędza tylko 1 procent Polaków. Na wprowadzonych w tym roku indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) jeszcze mniej.