Skarbiec III Filar - ocena funduszu

Skarbiec III Filar jest jednym z najstarszych funduszy stabilnego wzrostu w Polsce, ale na razie lata świetności ma za sobą

Publikacja: 19.01.2012 11:29

***

Skarbiec III Filar jest jednym z najstarszych funduszy stabilnego wzrostu w Polsce, ale na razie lata świetności ma za sobą. Jego obecne aktywa, 170 mln zł, są raczej skromne w porównaniu z początkiem 2007 r., kiedy zarządzający miał do dyspozycji 750 mln zł. Powodem wyraźnego spadku aktywów jest niechęć inwestorów do rozwiązań o charakterze mieszanym, utrzymująca się od bessy rozpoczętej w 2007 r.

Spadek aktywów Skarbca III Filar ma również związek ze słabymi ostatnio wynikami tego funduszu. W naszej ocenie najważniejszy wpływ na takie rezultaty oraz niestabilne zachowanie jednostki miały zmiany na stanowisku zarządzającego.

Fundusz prezentował się najsłabiej, gdy pod koniec 2009 r. oraz przez większość 2010 r. za jego wyniki odpowiadał Piotr Kaczmarek. Następnie, gdy na stanowisku zarządzającego pojawił się Michał Hulbój, wyniki się poprawiły, mocno zbliżając się do średnich w grupie. Mimo to w 2011 r. stopy zwrotu nadal były nieznacznie słabsze od przeciętnej.

Lekarstwem na widoczne w ostatnich latach problemy z uzyskiwaniem powtarzalnych, atrakcyjnych stóp zwrotu mogą okazać się zmiany zapoczątkowane w drugiej połowie 2011 r. W Skarbiec TFI pojawiła się Ludmiła Falak Cyniak, która objęła stanowisko dyrektora inwestycyjnego (CIO). Jej głównym celem jest przygotowanie zespołowego procesu podejmowania decyzji.

Jest to bardzo istotna zmiana, gdyż dotychczas znakiem rozpoznawczym Skarbiec TFI było zindywidualizowane podejście inwestycyjne; w praktyce  zarządzający mieli bardzo dużą swobodę działania. Zespołowy proces inwestycyjny pozwoli ujednolicić sposób podejmowania decyzji w zakresie alokacji i selekcji, co będzie miało wpływ na  portfele poszczególnych funduszy.

Na razie nowy proces inwestycyjny należy ocenić neutralnie. Trudno z góry zakładać, że modyfikacja trybu podejmowania decyzji automatycznie pozytywnie przełoży się na zachowanie funduszy. Sporą niewiadomą pozostają zarządzający, którzy będą musieli odnaleźć się w roli nie tylko opiekunów portfeli, ale także członków zespołu inwestycyjnego.

Skarbiec III Filar jest jednym z najstarszych funduszy stabilnego wzrostu w Polsce, ale na razie lata świetności ma za sobą. Jego obecne aktywa, 170 mln zł, są raczej skromne w porównaniu z początkiem 2007 r., kiedy zarządzający miał do dyspozycji 750 mln zł. Powodem wyraźnego spadku aktywów jest niechęć inwestorów do rozwiązań o charakterze mieszanym, utrzymująca się od bessy rozpoczętej w 2007 r.

Spadek aktywów Skarbca III Filar ma również związek ze słabymi ostatnio wynikami tego funduszu. W naszej ocenie najważniejszy wpływ na takie rezultaty oraz niestabilne zachowanie jednostki miały zmiany na stanowisku zarządzającego.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami