- Rekomendujemy zawarcie IKZE łącznie z ubezpieczeniem na życie, ponieważ dobry plan zabezpieczenia emerytalnego powinien być budowany w oparciu o różne, dopełniające się nawzajem rozwiązania, które niezależnie od gromadzenia kapitału chronią również klientów w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń jak skutki nieszczęśliwego wypadku, poważnego zachorowania czy pobytu w szpitalu - mówi Beata Andruszkiewicz, prezes Pramerica Życie.

Pramerica ma w ofercie produkty, w których już w chwili zakupu ubezpieczenia określony jest kapitał emerytalny, jaki będzie do dyspozycji ubezpieczonego po zakończeniu umowy, niezależnie od aktualnej sytuacji w kraju i na świecie (np. ubezpieczenie na życie z emeryturą), natomiast osobom pragnącym aktywnie lokować środki finansowe proponuje ubezpieczenie na całe życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym „Skała Gibraltaru".