Przedsiębiorcy zrzeszeni w Business Centre Club uważają, że  zmiany powinny być przeprowadzane kompleksowo. Ich zdaniem niezbędne jest ujednolicenie systemu, czyli likwidacja przywilejów emerytalnych, zachowanie rzeczywistej dywersyfikacji ryzyka między pieniędzmi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych US i Otwartych Funduszach Emerytalnych  (w tym wprowadzenie wielofunduszowości w OFE) oraz reforma systemu rentowego.

Zdaniem  Marka Goliszewskiego, szefa BCC  potrzebne jest pilne doprowadzenie do upowszechnienia systemu emerytalnego. -. Za emerytalne przywileje niektórych grup płaci całe społeczeństwo. Dlatego też nie możemy więcej zarabiać i mieć więcej pracy. – tłumaczył

Agnieszka Chłoń-Domińczak, ekonomistka ze Szkoły Głównej Handlowej, b. wiceminister pracy, zwróciła uwagę na to, iż tempo zaproponowanego  przez rząd wydłużania wieku emerytalnego może jedynie częściowo zniwelować skutki  zmian demograficznych na rynku pracy, ale ich nie zmienić: - Wydłużanie wieku emerytalnego powinno przebiegać szybciej – uważa ekonomistka. Ale jej zdaniem jedną z ważnych, a pomijanych kwestii ,  jest zmiana sposobu waloryzacji świadczeń oraz zastanowienie się w jakiej wysokości powinna być emerytura  minimalna. – Nie jest dobrym rozwiązaniem wprowadzanie waloryzacji kwotowej – uważa Agnieszka Chłoń – Domińczak –  Można natomiast wprowadzić waloryzację powiązaną z inflacja, a dodatkowo wspierać świadczenia najniższe.  Agnieszka Chłoń – Domińczak postulowała by system był przejrzysty, by ubezpieczeni mieli prostą i zrozumiałą informację o tym, jakiej emerytury mogą się spodziewać z ZUS i z OFE.

Wojciech Nagel, ekspert BCC ds. ubezpieczeń społecznych i pracy, członek Monitorującego Komitetu i Konwentu BCC zastanawiał się na ile informacje o tym, że mamy dłużej pracować wpłyną na chęć  korzystania z zwiększonego limitu oszczędzania dobrowolnego. Obawia się tez tego, że ostatecznie rząd zaproponuje, by to ZUS wypłacał emerytury z II filara: - a to już będzie zaprzeczeniem dywersyfikacji ryzyka ubezpieczeniowego. Zaś Ewa Lewicka – prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, b. pełnomocnik rządu ds. reformy zabezpieczenia społecznego, uważa, że należy wrócić do koncepcji wprowadzenia wielofunduszowości w OFE: -  Dotrzymanie harmonogramu zwiększania składki do II filara jest minimum.

Prof. Irena Jędrzejczyk – z Wydziału Ekonomicznego SGGW zastanawiała się na ile wydłużenie wieku emerytalnego  uczyni system emerytalny sprawiedliwym? Przypominała, że nie wystarczy samo wydłużenie czasu pracy by poradzić sobie z problemami rynku pracy, zatrudniania osób, które skończyły pięćdziesiąt lat czy zapewnienia opieki zdrowotnej starzejącego się społeczeństwa.