Problemy wynikające ze starzenia się społeczeństwa

Ważnym elementem radzenia sobie z ekonomicznymi konsekwencjami starzenia się społeczeństwa jest zwiększenie dostępności do innowacyjnych metod leczenia oraz profilaktyki zdrowotnej wśród młodych osób, co pozwoli na ograniczenie kosztów oraz umożliwi utrzymanie większej liczby osób w grupie osób aktywnych zawodowo.

Publikacja: 24.11.2011 21:08

Problemy wynikające ze starzenia się społeczeństwa

Foto: Bloomberg

To wnioski z raportu „Starzejące się społeczeństwo jako wyzwanie ekonomiczne dla europejskich gospodarek" opracowanego przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej oraz Komitet Farmaceutyczny przy Amerykańskiej Izbie Handlowej w Polsce.

Autorzy dokumentu zwracają uwagę na konieczność podjęcia wielosektorowych działań i współpracy rozmaitych instytucji na rzecz większego wykorzystania innowacji w medycynie, czyli w prewencji, diagnostyce i leczeniu, w celu poradzenia sobie z wyzwaniem starzenia się społeczeństwa. Zwłaszcza w kontekście dyskusji na temat wydłużenia wieku emerytalnego.

- Starzenie się społeczeństwa to naturalny i nieunikniony proces występujący w każdej wysoko rozwiniętej gospodarce. Jest to wyzwanie, z którym zmaga się obecnie cała Europa Zachodnia i do którego także Polska musi się odpowiednio przygotować – powiedział Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.

- Demograficzne tendencje wydłużania życia, pojawiające się wskutek tego nowe problemy zdrowotne, głównie przewlekłe choroby niezakaźne, w połączeniu z ekonomicznymi aspektami nie tylko zdrowia, lecz całej ekonomiki – to nowe, nieznane do tej pory zagrożenia i wynikające z nich wyzwania. Problem zdrowego starzenia się naszego społeczeństwa to wielosektorowe zagadnienie. – tak wnioski z raportu podsumował prof. nadzw. dr hab. med. Bolesław K. Samoliński.

Autorzy raportu „Starzejące się społeczeństwo jako wyzwanie ekonomiczne dla europejskich gospodarek" zwracają uwagę przede wszystkim na ekonomiczne konsekwencje zmian demograficznych dla polskiej gospodarki i budżetu państwa. Zgodnie z prognozami GUS liczba osób w wieku 65+ zwiększy się z 5,1 mln w 2010 roku (13 proc. populacji) do 8,35 mln w 2035 roku (23 proc. populacji). Relacja osób pracujących i niepracujących ulegnie przy tym radykalnemu pogorszeniu.

Jeśli w 2007 roku na 1000 osób w wieku produkcyjnym przypadały średnio 553 osoby w wieku nieprodukcyjnym, to w 2035 roku liczba ta wynosić będzie 736, a w 2060 roku już 1070. Tak znaczne obniżenie proporcji będzie miało poważne skutki dla wzrostu gospodarczego. Prognozy Komisji Europejskiej zakładają obniżenie tempa wzrostu gospodarczego, m.in. właśnie jako skutek kryzysu demograficznego, z poziomu ok. 6 proc. w 2007 roku do 1-2,5 proc. po roku 2020.

- Starzenie się społeczeństwa będzie miało bezpośrednie skutki finansowe dla systemu finansów publicznych w postaci wzrostu kosztów opieki zdrowotnej i opieki nad ludźmi starszymi. Szacuje się, iż koszty opieki zdrowotnej między 2007 a 2060 rokiem wzrosną z 4 proc. do 5,4 proc. PKB. Wzrosną również koszty opieki nad osobami starszymi – z 0,4 proc. w 2007 roku do 1,1 proc. w 2060 roku. Łączne koszty w obszarze polityki zdrowotnej i społecznej wzrosną o 2,1 proc. PKB do 2060 roku, co równać się będzie nawet ok. 15 mld euro dodatkowych nakładów z budżetu państwa rocznie – powiedział dr Paweł Gembicki, jeden z autorów raportu, ekspert Pracodawców RP.

Wzrost kosztów opieki zdrowotnej nad osobami starszymi będzie związany przede wszystkim z upowszechnianiem się m. in. takich chorób, jak cukrzyca, choroby nowotworowe oraz choroby układu kostnego, które już dzisiaj stanowią znaczny koszt dla systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

Autorzy raportu przekonują, że innowacja i postęp w medycynie to klucz do radzenia sobie z problemem starzejącego się społeczeństwa, ponieważ może on być rozwiązany jedynie poprzez poprawę wskaźników zdrowotnych, w tym poprzez wydłużenie czasu, gdy ludzie pozostają zdrowi i aktywni, dzięki czemu mogą dłużej uczestniczyć w życiu społecznym przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów związanych ze zwolnieniami lekarskimi, pobytami w szpitalach itp. Można to osiągnąć jedynie poprzez postęp w trzech głównych obszarach: prewencji, diagnostyce i leczeniu. Jeżeli już teraz nie będziemy prowadzić systematycznych działań, aby zapewnić pacjentom dostęp do postępu w medycynie, koszty wzrosną do poziomu, który będzie trudny do opanowania.

 

To wnioski z raportu „Starzejące się społeczeństwo jako wyzwanie ekonomiczne dla europejskich gospodarek" opracowanego przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej oraz Komitet Farmaceutyczny przy Amerykańskiej Izbie Handlowej w Polsce.

Autorzy dokumentu zwracają uwagę na konieczność podjęcia wielosektorowych działań i współpracy rozmaitych instytucji na rzecz większego wykorzystania innowacji w medycynie, czyli w prewencji, diagnostyce i leczeniu, w celu poradzenia sobie z wyzwaniem starzenia się społeczeństwa. Zwłaszcza w kontekście dyskusji na temat wydłużenia wieku emerytalnego.

Pozostało 87% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą