Komisja Nadzoru Finansowego wpisała do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program HS Kalisz. Został on utworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Legg Mason TFI.

Pracownicze programy emerytalne (PPE) to jedna z form dodatkowego oszczędzania na emeryturę. Tworzone są w zakładach pracy.

Z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wynika, że nieznacznie, ale wzrosła liczba wniosków o wpis do rejestru pracowniczych programów emerytalnych (PPE). Przedsiębiorstwa złożyły 32 wnioski o wpis PPE do rejestru w ciągu dziewięciu miesięcy tego roku. Dla porównania w całym ubiegłym roku złożonych zostało 28 podobnych wniosków.

Liczba wniosków prawdopodobnie jeszcze wzrośnie, bo najwięcej wpłynęło we wrześniu i październiku. W tym roku nadzór wpisał do rejestru 26 nowych programów. Jednak co ważne wydał dużo decyzji o wykreśleniu PPE z rejestru.

Obecna liczba zarejestrowanych i działających PPE wynosi 1110.