Mniejsze zakupy akcji przez OFE

OFE są bardziej ostrożne w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. O ile w sierpniu dokonały dużych zakupów akcji, to we wrześniu już mniejszych, a w październiku jeszcze niższych

Publikacja: 04.11.2011 15:46

Mniejsze zakupy akcji przez OFE

Foto: Fotorzepa, Szymon Łaszewski

Jak wynika z naszych wyliczeń w minionym miesiącu przeznaczyły na nowe akcje około 100 mln zł. To najniższa kwota od kilku miesięcy. Bo choćby we wrześniu kupiły papiery udziałowe o wartości ok. 200-300 mln zł. A jeszcze miesiąc wcześniej, gdy spadki na giełdzie się zaczynały, wydały między 1,2 a 1,8 mld zł.

Zdaniem zarządzających funduszami emerytalnymi w tym roku nie należy już raczej oczekiwać dużych zakupów akcji  z ich strony. Duża zmienność powoduje, że zachowują się bardziej ostrożnie.

Równocześnie inwestorzy uodparniają się na napływające informacje ze strefy euro. I nawet jeśli mają one wpływ na wyceny, to w krótkim okresie.

- Napływające informacje ze strefy euro generują bardzo dużą zmienność cen właściwie wszystkich instrumentów finansowych. Stwarza to bardzo dobre okazje dla krótkoterminowych inwestorów, jednak charakter inwestycji OFE jest zupełnie inny i raczej nie należy oczekiwać angażowania się w tego typu operacje  – mówi Marcin Żółtek, członek zarządu i szef inwestycji w Aviva PTE.

Z naszych wyliczeń wynika, że osiem funduszy sprzedawało akcje w październiku. W tym gronie jest choćby Aviva czy Pocztylion. Z kolei pozostałych sześć funduszy kupowało, w tym najwięcej największy fundusz ING.

W minionym miesiącu wzrósł udział akcji w portfelach inwestycyjnych funduszy emerytalnych. Nie była to jednak zasługa zakupów OFE, ale lepszej koniunktury na giełdzie. Jak wynika z wyliczeń na podstawie danych Komisji Nadzoru Finansowego średni udział tych papierów w aktywach wyniósł 32,5 proc. Miesiąc wcześniej było to 31,2 proc. Z kolei wartość portfela akcji wyniosła 74,6 mld zł i była wyższa o ponad 5 mld zł niż jeszcze miesiąc wcześniej. W ujęciu procentowym wzrost był porównywalny do wzrostu indeksu WIG (7,6 proc.).

Jak piszą w raporcie Analizy Online, decydujący wpływ na poprawę nastrojów i odreagowanie rynku miały zapowiedzi europejskich polityków, którzy zapewniali rynki o  determinacji do uporania się z kryzysem zadłużenia Europy. Wśród poszczególnych sektorów najlepiej wypadły spółki z branży budowlanej, a za nimi firmy informatyczne i surowcowe.

- Jest szansa, że w tym i następnym miesiącu wzrosty zostaną podtrzymane w nadziei na rozwiązanie kryzysu w strefie euro. Nie oczekiwałbym już jednak, że będą one tak silne jak w październiku. Na pewno zaś można oczekiwać dużej zmienności na giełdzie – ocenia Grzegorz Jałtuszyk, dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami w PTE Warta.

Wzrostom  na polskiej giełdzie towarzyszył spadek rentowności obligacji skarbowych, szczególnie na początku i pod koniec minionego miesiąca. Im dłuższe papiery tym ich ceny wzrosły mocniej.Także wartość portfela obligacji skarbowych, o mniej niż 1 mld zł, do 119,5 mld zł. Udział tych papierów był nieco mniejszy wyniósł 52,2 proc. wobec  53,4 proc. na koniec września.

W październiku przeciętna stopa zwrotu OFE wyniosła 2,9 proc. Aktywa funduszy emerytalnych to kolei 229 mld zł na koniec października i były wyższe o 7 mld zł niż miesiąc wcześniej. Jak podają Analizy Online na ten wzrost aktywów OFE niewątpliwie największy wpływ miał wynik z zarządzania funduszami, który wyniósł 6,7 mld zł. Jest to zdecydowanie najlepszy rezultat wypracowany przez zarządzających w tym roku. Ostatni raz fundusze osiągnęły lepszy wynik wynoszący 8,2 mld zł w marcu 2010 roku.

Jak wynika z naszych wyliczeń w minionym miesiącu przeznaczyły na nowe akcje około 100 mln zł. To najniższa kwota od kilku miesięcy. Bo choćby we wrześniu kupiły papiery udziałowe o wartości ok. 200-300 mln zł. A jeszcze miesiąc wcześniej, gdy spadki na giełdzie się zaczynały, wydały między 1,2 a 1,8 mld zł.

Zdaniem zarządzających funduszami emerytalnymi w tym roku nie należy już raczej oczekiwać dużych zakupów akcji  z ich strony. Duża zmienność powoduje, że zachowują się bardziej ostrożnie.

Pozostało 84% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą