Mniejsze zakupy akcji przez OFE

OFE są bardziej ostrożne w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. O ile w sierpniu dokonały dużych zakupów akcji, to we wrześniu już mniejszych, a w październiku jeszcze niższych

Publikacja: 04.11.2011 15:46

Mniejsze zakupy akcji przez OFE

Foto: Fotorzepa, Szymon Łaszewski

Jak wynika z naszych wyliczeń w minionym miesiącu przeznaczyły na nowe akcje około 100 mln zł. To najniższa kwota od kilku miesięcy. Bo choćby we wrześniu kupiły papiery udziałowe o wartości ok. 200-300 mln zł. A jeszcze miesiąc wcześniej, gdy spadki na giełdzie się zaczynały, wydały między 1,2 a 1,8 mld zł.

Zdaniem zarządzających funduszami emerytalnymi w tym roku nie należy już raczej oczekiwać dużych zakupów akcji  z ich strony. Duża zmienność powoduje, że zachowują się bardziej ostrożnie.

Równocześnie inwestorzy uodparniają się na napływające informacje ze strefy euro. I nawet jeśli mają one wpływ na wyceny, to w krótkim okresie.

- Napływające informacje ze strefy euro generują bardzo dużą zmienność cen właściwie wszystkich instrumentów finansowych. Stwarza to bardzo dobre okazje dla krótkoterminowych inwestorów, jednak charakter inwestycji OFE jest zupełnie inny i raczej nie należy oczekiwać angażowania się w tego typu operacje  – mówi Marcin Żółtek, członek zarządu i szef inwestycji w Aviva PTE.

Z naszych wyliczeń wynika, że osiem funduszy sprzedawało akcje w październiku. W tym gronie jest choćby Aviva czy Pocztylion. Z kolei pozostałych sześć funduszy kupowało, w tym najwięcej największy fundusz ING.

W minionym miesiącu wzrósł udział akcji w portfelach inwestycyjnych funduszy emerytalnych. Nie była to jednak zasługa zakupów OFE, ale lepszej koniunktury na giełdzie. Jak wynika z wyliczeń na podstawie danych Komisji Nadzoru Finansowego średni udział tych papierów w aktywach wyniósł 32,5 proc. Miesiąc wcześniej było to 31,2 proc. Z kolei wartość portfela akcji wyniosła 74,6 mld zł i była wyższa o ponad 5 mld zł niż jeszcze miesiąc wcześniej. W ujęciu procentowym wzrost był porównywalny do wzrostu indeksu WIG (7,6 proc.).

Jak piszą w raporcie Analizy Online, decydujący wpływ na poprawę nastrojów i odreagowanie rynku miały zapowiedzi europejskich polityków, którzy zapewniali rynki o  determinacji do uporania się z kryzysem zadłużenia Europy. Wśród poszczególnych sektorów najlepiej wypadły spółki z branży budowlanej, a za nimi firmy informatyczne i surowcowe.

- Jest szansa, że w tym i następnym miesiącu wzrosty zostaną podtrzymane w nadziei na rozwiązanie kryzysu w strefie euro. Nie oczekiwałbym już jednak, że będą one tak silne jak w październiku. Na pewno zaś można oczekiwać dużej zmienności na giełdzie – ocenia Grzegorz Jałtuszyk, dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami w PTE Warta.

Wzrostom  na polskiej giełdzie towarzyszył spadek rentowności obligacji skarbowych, szczególnie na początku i pod koniec minionego miesiąca. Im dłuższe papiery tym ich ceny wzrosły mocniej.Także wartość portfela obligacji skarbowych, o mniej niż 1 mld zł, do 119,5 mld zł. Udział tych papierów był nieco mniejszy wyniósł 52,2 proc. wobec  53,4 proc. na koniec września.

W październiku przeciętna stopa zwrotu OFE wyniosła 2,9 proc. Aktywa funduszy emerytalnych to kolei 229 mld zł na koniec października i były wyższe o 7 mld zł niż miesiąc wcześniej. Jak podają Analizy Online na ten wzrost aktywów OFE niewątpliwie największy wpływ miał wynik z zarządzania funduszami, który wyniósł 6,7 mld zł. Jest to zdecydowanie najlepszy rezultat wypracowany przez zarządzających w tym roku. Ostatni raz fundusze osiągnęły lepszy wynik wynoszący 8,2 mld zł w marcu 2010 roku.

Jak wynika z naszych wyliczeń w minionym miesiącu przeznaczyły na nowe akcje około 100 mln zł. To najniższa kwota od kilku miesięcy. Bo choćby we wrześniu kupiły papiery udziałowe o wartości ok. 200-300 mln zł. A jeszcze miesiąc wcześniej, gdy spadki na giełdzie się zaczynały, wydały między 1,2 a 1,8 mld zł.

Zdaniem zarządzających funduszami emerytalnymi w tym roku nie należy już raczej oczekiwać dużych zakupów akcji  z ich strony. Duża zmienność powoduje, że zachowują się bardziej ostrożnie.

Pozostało 84% artykułu
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości