Stan kont klientów OFE

Allianz, AXA i Generali – to fundusze, które najlepiej wypadają pod względem wartości hipotetycznego konta

Aktualizacja: 02.11.2011 21:51 Publikacja: 13.10.2011 01:27

Stan kont klientów OFE

Foto: Fotorzepa, Michał Walczak Michał Walczak

Przyjęliśmy, że co miesiąc na konto klienta w każdym funduszu wpływało 100 zł indeksowane miesięczną zmianą wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Składka w takiej wysokości jest zbliżona do rzeczywistej średniej wpłaty do OFE (w latach 1999 – 2010 wyniosła nieco ponad 106 zł).

Mnożąc liczbę jednostek, jakie klient zgromadził w trzy-, pięcio- i dziesięcioletnim okresie oszczędzania, przez wycenę jednostki na koniec września 2011 r., otrzymaliśmy wartość hipotetycznego konta w każdym OFE (w wyliczeniach została uwzględniona nie tylko opłata za zarządzanie, ale też od składki).

Osoba, która zaczęła oszczędzać trzy lata temu, ma teraz na rachunku przeciętnie 3,97 tys. zł; ta, która jest w funduszu od pięciu lat – 7,35 tys. zł. Natomiast klient, który otworzył konto dziesięć lat temu, zgromadził średnio 18,6 tys. zł.

Niestety, stan oszczędności jest niższy niż pół roku temu. Wtedy na rachunkach przeciętnie było odpowiednio: 4,4 tys. zł, 8,1 tys. zł oraz 21,4 tys. zł. Jak wyliczyli analitycy firmy Analizy Online, w III kwartale 2011 r. wartość kapitału przyszłych emerytów zmalała średnio prawie o 1,6 tys. zł. Jest to efekt złej sytuacji na giełdzie.

Na tym tle najkorzystniej wypadł Allianz; w sumie zdobył 30 punktów, czyli maksymalną liczbę (podobnie było w kwietniowym rankingu). W każdym badanym okresie był najlepszy. Oznacza to, że oszczędności klientów tego funduszu przyrosły najwięcej.

Kolejne miejsca zajęły AXA i Generali, a ostatnie Pocztylion (nie zdobył punktów).

 

Stan przykładowego konta

- Po raz drugi (poprzednio w kwietniu 2011 r.) publikujemy stan hipotetycznego konta w okresie trzech, pięciu oraz dziesięciu lat (takie same terminy wzięliśmy pod uwagę przy ocenie wyników inwestycyjnych). Wyliczenia przeprowadziła dla „Rz" firma Analizy Online monitorująca rynek OFE.

- Wartość hipotetycznego konta lepiej niż zmiana jednostki rozrachunkowej (na nią przeliczane są składki klientów) pozwala określić, ile zarabiają (lub tracą) OFE. Jest tak przede wszystkim dlatego, że stan konta uwzględnia wszystkie opłaty pobierane przez fundusze emerytalne (wpływ na stopę zwrotu OFE ma opłata za zarządzanie aktywami, bo jest brana pod uwagę przy wyliczaniu wartości jednostki, ale w żaden sposób nie jest uwzględniana opłata od składki wynosząca obecnie 3,4 – 3,5 proc.; składka jest inwestowana dopiero po odjęciu tej opłaty).

- Za najwyższy stan konta w okresie trzech lat przyznawaliśmy maksymalnie 5 punktów, w okresie pięciu lat – 10 punktów, a dziesięciu lat – 15 punktów.

- Fundusz mógł otrzymać maksymalnie 30 punktów.

Opinie

Grzegorz Zubrzycki, dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami, członek zarządu PTE Allianz Polska

Pozytywny wpływ na wysoką pozycję Allianz OFE w zestawieniu wyników za ostatnie trzy lata miały zarówno trafne decyzje dotyczące doboru akcji do portfela, jak i dobre rezultaty inwestycji w papiery dłużne, w tym nieskarbowe. W ciągu ostatnich trzech lat sytuacja na giełdach była bardzo zmienna. Dochodziło zarówno do dużych spadków, jak i silnych zwyżek. W całym tym okresie wartość WIG zwiększyła się zaledwie o 2,4 proc. W ostatnich miesiącach zmienność jeszcze wzrosła i prawdopodobnie będzie wysoka w najbliższych kwartałach. Inwestorzy będą więc narażeni na mocną presję negującą, przynajmniej w średnim okresie, trafność ich decyzji inwestycyjnych. Wydaje mi się jednak, że mimo istotnych zagrożeń dla wzrostu gospodarczego na świecie i możliwości pogorszenia się wyników spółek obecne wyceny akcji są dużo bardziej racjonalne niż w końcu 2007 r. Ewentualne spadki kursów nie powinny być zatem tak spektakularne jak w latach 2007 – 2008.

Rafał Markiewicz, dyrektor inwestycyjny, członek zarządu Generali PTE

Zawsze przywiązywaliśmy dużą wagę do kontroli ryzyka. Podczas ostatniej fazy hossy na giełdzie, w związku z naszymi obawami o kondycję światowej gospodarki, utrzymywaliśmy niski udział akcji w portfelu. Jak dowiodły wydarzenia z ostatnich dwóch miesięcy, obawy były słuszne. Zaowocowała również staranna selekcja spółek do portfela akcyjnego; były one dobierane na podstawie dogłębnej analizy fundamentalnej. Obecnie trudno jest prognozować, jaka będzie koniunktura na giełdzie w nadchodzących miesiącach. Aby powrócił długoterminowy trend wzrostowy, potrzebna jest co najmniej kilkumiesięczna stabilizacja notowań, klarowna perspektywa rozwiązania problemu nadmiernego zadłużenia państw strefy euro oraz wyraźna poprawa koniunktury gospodarczej w USA.

Adam Kurowski, dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami, AXA PTE

Nasze podejście do sytuacji gospodarczej i prób naprawienia światowego systemu finansowego było konserwatywne. Działania naprawcze uznawaliśmy za niewystarczające, a niekiedy kwestionowaliśmy ich zasadność. Ożywienie gospodarcze rozpoczęte w 2009 r. nie miało trwałych podstaw, ponieważ oparte było głównie na stymulacji fiskalnej i monetarnej. Doprowadziło to do zwiększenia inflacji, a nie do przywrócenia zrównoważonego wzrostu. Efektem zakwestionowania trwałości ożywienia gospodarczego było uznanie, że wyceny większości spółek giełdowych są zawyżone. Dlatego konsekwentnie utrzymywaliśmy mniejszy udział akcji w portfelu i przedkładaliśmy spółki dywidendowe nad wzrostowe. Okazało się to kluczem do sukcesu. Zajęliśmy pierwsze miejsce w rankingu funduszy w 2011 r. i uzyskaliśmy ponadprzeciętną trzyletnią stopę zwrotu. Podobną politykę inwestycyjną będziemy prowadzić w najbliższych miesiącach. Eskalacja kryzysu finansowego w Europie, będąca wynikiem braku zdecydowanych reform, w połączeniu z rewizjami prognoz wzrostu gospodarczego, nie będą sprzyjać agresywnemu inwestowaniu.

Przyjęliśmy, że co miesiąc na konto klienta w każdym funduszu wpływało 100 zł indeksowane miesięczną zmianą wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Składka w takiej wysokości jest zbliżona do rzeczywistej średniej wpłaty do OFE (w latach 1999 – 2010 wyniosła nieco ponad 106 zł).

Mnożąc liczbę jednostek, jakie klient zgromadził w trzy-, pięcio- i dziesięcioletnim okresie oszczędzania, przez wycenę jednostki na koniec września 2011 r., otrzymaliśmy wartość hipotetycznego konta w każdym OFE (w wyliczeniach została uwzględniona nie tylko opłata za zarządzanie, ale też od składki).

Pozostało 89% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora