składka podstawowa

składka dodatkowa

 

 

Składki przekazywane do PPE są własnością pracownika i podlegają wypłacie jemu lub osobom uposażonym; może on je także przenieść do innego PPE lub na indywidualne konto emerytalne (IKE). Jedynie tylko w szczególnym przypadku likwidacji PPE pieniądze mogą być mu zwrócone.