Emerytury pomostowe

31 grudnia 2008 r. wygasły stare zasady przechodzenia na wcześniejszą emeryturę. Czyli nikt już nie może nabyć do niej prawa. Zamiast wcześniejszych emerytur dla części pracowników, którzy do tej pory mieli taki przywilej stworzono emerytury pomostowe

Aktualizacja: 28.09.2011 19:56 Publikacja: 13.09.2011 13:32

Emerytury pomostowe

Foto: Bloomberg

Prace nad projektem emerytur pomostowych trwały prawie 10 lat. Dwa razy przygotowano projekty ustaw, które przekazano do konsultacji społecznych, jednak żadnemu rządowi przed rządem premiera Tuska nie udało się skierować projektu do Parlamentu. Poza tym kolejnym rządom trudno było wynegocjować ostateczną wersję ze związkami zawodowymi. Celem projektu nie było proste zastąpienie wcześniejszych emerytur przez emerytury pomostowe, tylko ograniczenie osób, jakie mają prawo do wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej. Z pierwszej propozycji objęcia emeryturami pomostowymi niepełna 160 tys. osób, lista rozrosła się do ok. 250 tys. Dodatkowe rozwiązanie przyjęto dla nauczycieli.

Emerytury pomostowe dostają osoby pracujące w warunkach szczególnych lub wykonujących pracę o szczególnym charakterze. Oba pojęcia są szczegółowo zdefiniowane. Emerytura pomostowa będzie wypłacana od zakończenia kariery zawodowej aż do wieku emerytalnego, który wynosi 60 lat dla pań i 65 lat dla panów. Jej wysokość wynosi tyle co potencjalna emerytura dla osoby w wieku 60 lat i jest waloryzowana tak, jak pozostałe emerytury.

Ustawa obejmie wszystkich tych, którzy pracę zawodową w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze podjęli przed wejściem w życie reformy emerytalnej.

W przeciwieństwie do poprzednich rozwiązań jedynym kryterium przyznania emerytury pomostowej są wskazania medyczne. Dlatego do uprawnionych zaliczać się osoby wykonujące konkretne prace, a nie całe grupy branżowe.

 

Warunki otrzymania emerytury pomostowej:

Większość kosztów finansowania emerytur pomostowych wziąłby na siebie budżet. Pracodawcy, odpowiedzialni za tworzenie warunków pracy, współfinansują emerytury pomostowe z dodatkowych składek.

 

Ile będą kosztowały emerytury pomostowe?

Na podstawie danych z ZUS i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wyliczyło, że emerytury pomostowe będą kosztować w latach 2009-2040 około 12,7 mld zł w wartościach realnych z 2007 r. (wtedy robiono obliczenia), czyli 0,58 proc. przeciętnego rocznego PKB w tym okresie.

Definicje i lista prac:

Definicja prac:

Prace w szczególnych warunkach to prace

związane z czynnikami ryzyka, o których mowa niżej.

Wykonywane w szczególnych  warunkach środowiska pracy, determinowanych siłami natury lub procesami technologicznymi, które mimo zastosowania środków profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej stawiają przed pracownikami wymagania przekraczające poziom ich możliwości, ograniczony w wyniku  procesu starzenia  jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego, w stopniu utrudniającym ich pracę na dotychczasowym stanowisku;

Czynniki ryzyka

w szczególnych warunkach pracy, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia związane są z następującymi rodzajami prac:

1. W szczególnych warunkach determinowanych siłami natury:

 

2. W  szczególnych warunkach determinowanych procesami technologicznymi:

Wykaz prac w szczególnych warunkach

 

O kwalifikacji prac

, jako prac w szczególnych warunkach,  decydowały – w odniesieniu do określonych czynników ryzyka determinowanych procesami technologicznymi – następujące pojęcia i parametry:

 

II. Prace o szczególnym charakterze

Definicja prac

Prace o szczególnym charakterze, to prace wymagające szczególnej odpowiedzialności oraz szczególnej sprawności psychofizycznej, których możliwość należytego wykonywania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu publicznemu, w tym zdrowiu lub życiu  innych osób, zmniejsza się przed osiągnięciem wieku emerytalnego na skutek pogorszenia sprawności psychofizycznej, związanego z procesem starzenia. Wykaz  prac o szczególnym charakterze określa załącznik  do  ustawy – wykaz prac o szczególnym charakterze.

Wykaz prac o szczególnym charakterze

Prace nad projektem emerytur pomostowych trwały prawie 10 lat. Dwa razy przygotowano projekty ustaw, które przekazano do konsultacji społecznych, jednak żadnemu rządowi przed rządem premiera Tuska nie udało się skierować projektu do Parlamentu. Poza tym kolejnym rządom trudno było wynegocjować ostateczną wersję ze związkami zawodowymi. Celem projektu nie było proste zastąpienie wcześniejszych emerytur przez emerytury pomostowe, tylko ograniczenie osób, jakie mają prawo do wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej. Z pierwszej propozycji objęcia emeryturami pomostowymi niepełna 160 tys. osób, lista rozrosła się do ok. 250 tys. Dodatkowe rozwiązanie przyjęto dla nauczycieli.

Pozostało 81% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami