W czerwcu liczba klientów OFE wzrosła o 17,5 tys. osób, do poziomu 15,3 mln — podały Analizy Online. Jest to największy przyrost uczestników II filara w trakcie ostatnich 5 miesięcy. Zwykle jednak w miesiącach poprzedzających losowanie do funduszy przystępuje sporo osób. Losowanie organizowane są przez ZUS dwa razy w roku, a biorą w nim udział osoby, które powinny wybrać OFE, a tego nie zrobiły. Zapisanie się do funduszu jest obowiązkowego dla każdego kto zaczyna pracę. ZUS przypomina tym osobom o losowaniu w czerwcu i grudniu. Dla porównania, na miesiąc przed tegorocznym styczniowym losowaniem fundusze pozyskały na rynku pierwotnym 35,6 tys. osób.

Liderem przyrostu klientów został OFE Pocztylion w czerwcu. Pod względem tempa przyrostu członków OFE, w czołówce znalazły się również Aegon i ING. Biorąc zaś pod uwagę liczbę podpisanych nowych umów w czerwcu, obok Pocztyliona, na podium uplasowały się także ING i PZU. Z kolei na drugim biegunie, z ujemnym wynikiem, znalazły się Nordea i Warta.

W pierwszym półroczu do OFE przystąpiło łącznie 354,9 tys. osób — wynika z danych firmy Analizy Online. Dla porównania w analogicznym okresie roku ubiegłego była to liczba o -102,7 tys. niższa. W tym czasie najbardziej dynamiczny wzrost klientów odnotował fundusz AXA. A za nim Pocztylion i Generali.