Nadzór poinformował, że wszystkie fundusze emerytalne wypracowały minimalną wymaganą stopę zwrotu. Jej wysokość to 7,589 proc. Wynik najsłabszego w zestawieniu funduszu Aviva wyniósł 13,63 proc.

Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych za okres od 31 marca 2008 roku do 31 marca 2011 roku wyniosła z kolei 15,177 proc. Najlepszy wynik wypracował Allianz — 17,405 proc., następnie PKO BP Bankowy — 16,427 proc. oraz AXA — 15,811 proc.