Umiarkowane zakupy akcji przez OFE w I kwartale

Fundusze Pekao i Polsat mają najwięcej papierów spółek w portfelu

Publikacja: 07.04.2011 03:21

Pieniądze

Pieniądze

Foto: Fotorzepa, Seweryn Sołtys Seweryn Sołtys

W samym tylko marcu saldo zakupów wyniosło zaledwie kilkadziesiąt milionów złotych. I to pomimo zakupów akcji Taurona (Skarb Państwa sprzedawał 11 proc. akcji koncernu). Zarządzający OFE mogli przeznaczyć na te walory ok. 250 – 380 mln zł. W danych za marzec nie są uwzględnione jeszcze rozliczenia wezwania na akcje BZ WBK, które nastąpiło 1 kwietnia.

Mniejszy udział akcji

Jak wynika z naszych wyliczeń OFE przeznaczyły na zakup akcji w pierwszych trzech miesiącach tego roku o połowę mniej pieniędzy niż w pierwszym kwartale 2010 r. Na tę sytuację wpływ ma jednak kilka czynników. – Trzeba pamiętać, że rynek giełdowy dość istotnie wzrósł. Udział akcji w portfelach funduszy emerytalnych jest także wysoki. Poza tym podaż na rynku pierwotnym i ze strony Skarbu Państwa była w ostatnich miesiącach niewielka – tłumaczy Paweł Klimkowski, członek zarządu, zarządzający portfelem akcji, Aviva PTE.

Udział akcji w portfelach inwestycyjnych funduszy wyniósł na koniec marca nieco ponad 37 proc. I był niższy niż miesiąc wcześniej.

Najwięcej akcji w portfelu ma obecnie fundusz Pekao. Gdy uwzględni się także prawa poboru oraz obligacje zamienne na akcje, okazuje się, że stanowią one nawet ponad 40 proc. portfela. Bez tej ostatniej pozycji zaś 39,3 proc. Bardzo blisko dopuszczalnego progu 40 proc. jest także Polsat. Najmniej papierów udziałowych – poniżej 35 proc. – jest w portfelu funduszu AXA.

Wzrost zaangażowania na rynku akcji odbył się kosztem obligacji skarbowych. Na koniec marca udział tych ostatnich instrumentów wyniósł 52,4 proc.

Wartość akcji w portfelach OFE wzrosła do ok. 85 mld zł i od początku roku zwiększyła się o 4,5 mld zł. Z kolei wartość obligacji to ok. 120 mld zł (wzrosła o mniej niż 5 mld zł). Fundusze znów mają także sporo gotówki ulokowanej w depozytach bankowych (nieco mniej niż 7 mld zł).

Fundusze czekają na oferty Skarbu Państwa Zarządzający funduszami emerytalnymi dość optymistyczne postrzegają potencjał wzrostu cen polskich akcji, który będzie napędzany dobrymi danymi płynącymi z gospodarki.

Wskazują jednak także na zagrożenia, w tym choćby rosnące ceny surowców, które mogą ograniczyć wzrost gospodarczy na świecie. Istotny wpływ na koniunkturę na GPW będą miały też oferty przygotowywane przez Skarb Państwa.

Aktywa funduszy na koniec marca wyniosły prawie 229 mld zł i były wyższe o 7,7 mld zł niż na koniec lutego.

W samym tylko marcu saldo zakupów wyniosło zaledwie kilkadziesiąt milionów złotych. I to pomimo zakupów akcji Taurona (Skarb Państwa sprzedawał 11 proc. akcji koncernu). Zarządzający OFE mogli przeznaczyć na te walory ok. 250 – 380 mln zł. W danych za marzec nie są uwzględnione jeszcze rozliczenia wezwania na akcje BZ WBK, które nastąpiło 1 kwietnia.

Mniejszy udział akcji

Pozostało 84% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami