Zakupy papierów przez OFE w styczniu

Otwarte fundusze emerytalne rozpoczęły nowy rok nieznacznymi zakupami akcji

Publikacja: 07.02.2011 03:04

Akcje w portfelach funduszy emerytalnych

Akcje w portfelach funduszy emerytalnych

Foto: Rzeczpospolita

W styczniu fundusze nabyły więcej obligacji niż akcji. Według naszych szacunków kupiły papiery udziałowe za minimum 400 mln zł.

– Zakupy obligacji były zdecydowanie większe niż akcji. Wszystko wskazuje na to, że OFE kupowały obligacje o długim okresie zapadalności – mówi jeden z zarządzających.

Na koniec stycznia udział akcji w portfelach inwestycyjnych funduszy wyniósł 35,8 proc., wobec 36,4 proc. miesiąc wcześniej – wynika z wyliczeń na podstawie danych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Wartość tych papierów wyniosła 80,7 mld zł i była nieznacznie wyższa niż w grudniu. Najwięcej akcji w portfelu miał fundusz Pekao – prawie 39 proc., a za nim Polsat

– 38,9 proc. To zmiana, bo przez cały ubiegły rok to Polsat utrzymywał najwyższą alokację w akcjach. Najmniej papierów udziałowych miały z kolei Axa – 33,7 proc., oraz ING – 34,3 proc. W styczniu największych zakupów akcji dokonały fundusze Pocztylion i Generali, z kolei sprzedawały je Pocztylion i Warta.

O prawie 2 mld zł, do blisko 118 mld zł, wzrosła wartość obligacji skarbowych w portfelach OFE. Ich udział był zaś podobny do grudniowego i wyniósł 52,3 proc. Wciąż najmniej papierów rządowych mają Aviva i Amplico – po 47,5 proc., a najwięcej Pocztylion – ponad 59 proc., oraz Polsat

– 58,9 proc.

Od kilku miesięcy w portfelach OFE znajduje się dużo gotówki. W styczniu wartość depozytów bankowych znów wzrosła i przekroczyła już 10 mld zł.

Zarządzający pozytywnie oceniają sytuację na rynku akcji w kolejnych miesiącach. Niepewność wiąże się zaś z rynkiem obligacji.

– Rynek dłużny nie będzie szczególnie dochodowy w roku 2011, na co wpływ będzie miał wzrost inflacji i podwyżki stóp procentowych – mówi zarządzający średniej wielkości OFE.

Według analityków w tym roku zakupy funduszy, z uwagi na planowany niższy napływ składek, będą determinowane płynnością oraz podażą instrumentów. Rząd planuje od kwietnia zmniejszenie składki, która trafia do OFE, z 7,3 do 2,3 proc., w kolejnych latach ma ona nieco wzrosnąć, by od 2017 r. wynieść 3,5 proc.

W styczniu wartość jednostek rozrachunkowych OFE, na które przeliczane są składki wpłacane przez klientów, spadła o 0,9 proc. Jedynie fundusz Polsat wypracował dodatni wynik. Nieznacznie w skali miesiąca spadły także aktywa w zarządzaniu funduszy – o ponad 300 mln złotych – i wyniosły 220,9 mld zł.

W styczniu fundusze nabyły więcej obligacji niż akcji. Według naszych szacunków kupiły papiery udziałowe za minimum 400 mln zł.

– Zakupy obligacji były zdecydowanie większe niż akcji. Wszystko wskazuje na to, że OFE kupowały obligacje o długim okresie zapadalności – mówi jeden z zarządzających.

Pozostało 87% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami