Zakupy papierów przez OFE w styczniu

Otwarte fundusze emerytalne rozpoczęły nowy rok nieznacznymi zakupami akcji

Publikacja: 07.02.2011 03:04

Akcje w portfelach funduszy emerytalnych

Akcje w portfelach funduszy emerytalnych

Foto: Rzeczpospolita

W styczniu fundusze nabyły więcej obligacji niż akcji. Według naszych szacunków kupiły papiery udziałowe za minimum 400 mln zł.

– Zakupy obligacji były zdecydowanie większe niż akcji. Wszystko wskazuje na to, że OFE kupowały obligacje o długim okresie zapadalności – mówi jeden z zarządzających.

Na koniec stycznia udział akcji w portfelach inwestycyjnych funduszy wyniósł 35,8 proc., wobec 36,4 proc. miesiąc wcześniej – wynika z wyliczeń na podstawie danych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Wartość tych papierów wyniosła 80,7 mld zł i była nieznacznie wyższa niż w grudniu. Najwięcej akcji w portfelu miał fundusz Pekao – prawie 39 proc., a za nim Polsat

– 38,9 proc. To zmiana, bo przez cały ubiegły rok to Polsat utrzymywał najwyższą alokację w akcjach. Najmniej papierów udziałowych miały z kolei Axa – 33,7 proc., oraz ING – 34,3 proc. W styczniu największych zakupów akcji dokonały fundusze Pocztylion i Generali, z kolei sprzedawały je Pocztylion i Warta.

O prawie 2 mld zł, do blisko 118 mld zł, wzrosła wartość obligacji skarbowych w portfelach OFE. Ich udział był zaś podobny do grudniowego i wyniósł 52,3 proc. Wciąż najmniej papierów rządowych mają Aviva i Amplico – po 47,5 proc., a najwięcej Pocztylion – ponad 59 proc., oraz Polsat

– 58,9 proc.

Od kilku miesięcy w portfelach OFE znajduje się dużo gotówki. W styczniu wartość depozytów bankowych znów wzrosła i przekroczyła już 10 mld zł.

Zarządzający pozytywnie oceniają sytuację na rynku akcji w kolejnych miesiącach. Niepewność wiąże się zaś z rynkiem obligacji.

– Rynek dłużny nie będzie szczególnie dochodowy w roku 2011, na co wpływ będzie miał wzrost inflacji i podwyżki stóp procentowych – mówi zarządzający średniej wielkości OFE.

Według analityków w tym roku zakupy funduszy, z uwagi na planowany niższy napływ składek, będą determinowane płynnością oraz podażą instrumentów. Rząd planuje od kwietnia zmniejszenie składki, która trafia do OFE, z 7,3 do 2,3 proc., w kolejnych latach ma ona nieco wzrosnąć, by od 2017 r. wynieść 3,5 proc.

W styczniu wartość jednostek rozrachunkowych OFE, na które przeliczane są składki wpłacane przez klientów, spadła o 0,9 proc. Jedynie fundusz Polsat wypracował dodatni wynik. Nieznacznie w skali miesiąca spadły także aktywa w zarządzaniu funduszy – o ponad 300 mln złotych – i wyniosły 220,9 mld zł.

W styczniu fundusze nabyły więcej obligacji niż akcji. Według naszych szacunków kupiły papiery udziałowe za minimum 400 mln zł.

– Zakupy obligacji były zdecydowanie większe niż akcji. Wszystko wskazuje na to, że OFE kupowały obligacje o długim okresie zapadalności – mówi jeden z zarządzających.

Pozostało 87% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami