Z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 433,7 tys. osób otrzymało w grudniu przypomnienie o konieczności wyboru otwartego funduszu emerytalnego. Dotąd liczba wysyłanych listów nie przekraczała 300 tys., średnio było to ok. 200 tys. Zdaniem ekspertów ten wzrost liczby wysyłanych listów to efekt dyskusji na temat zmian w systemie emerytalnym. W czwartek rząd zaproponował zmiany w systemie emerytalnym. Dość istotne, bo zmieniająca sposób przekazywania składki do II filara. To nie zmienia jednak faktu, że wybór OFE jest i nadal będzie obowiązkowy. Nawet jeśli fundusze będą otrzymywać niższą składkę. Stanowią bowiem część obowiązkowego systemu emerytalnego.

Obowiązek podpisania umowy z OFE mają osoby urodzone po 31 grudnia 1968 r., które zaczynają pierwszą pracę bądź rozpoczęły prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Osoby, które otrzymały korespondencję z ZUS, mają czas do 10 stycznia na zawarcie umowy z funduszem. Jeśli do tego czasu nie zawrą umowy, zostaną zakwalifikowane do losowania, które odbędzie się 31 stycznia. I warto zrobić to samodzielnie. Im dłużej zwlekamy z decyzją o wyborze OFE, tym dłużej nasze składki przebywają w ZUS i nie są inwestowane. W interesie każdego leży więc, aby wybrać fundusz.

Osoby, które wezmą udział w losowaniu, zostaną przydzielone do tych funduszy, które osiągnęły dobre wyniki inwestycyjne i zarządzają mniej niż 10 proc. aktywów wszystkich OFE. W losowaniu 31 stycznia 2011 roku weźmie udział sześć funduszy: Aegon, Allianz Polska, Amplico, AXA, Generali i Pocztylion.