Ranking funduszy emerytalnych

W pierwszej piątce najlepszych funduszy emerytalnych znalazły się obok Generali, Polsatu i Allianz także ING oraz Amplico. Zestawienie zamyka PKO BP Bankowy

Publikacja: 14.10.2010 01:19

Ranking funduszy emerytalnych

Foto: Fotorzepa, Seweryn Sołtys

Trzy pierwsze miejsca w najnowszym rankingu funduszy emerytalnych zajęły: Generali, Polsat i Allianz.

Czwarta pozycja przypadła OFE ING. W tym roku inwestuje on najlepiej ze wszystkich. Już dawno nie miał tak dobrego okresu. W przeszłości przez długi czas należał do grona najlepszych funduszy pod względem wyników inwestycyjnych i często należał do liderów rankingów „Rz”. Potem się pogorszyło. Od pewnego czasu w ING pracuje odświeżony zespół zarządzających, co może mieć wpływ na obecne wyniki.

Zobacz cały ranking OFE

Najsłabiej fundusz wypada w okresie od trzech do pięciu lat. W krótszych i dłuższych (powyżej sześciu lat) wciąż plasuje się wysoko. Zgromadził wysokie oceny w trzech z czterech kategorii rankingu. Natomiast jest ostatni pod względem oceny ryzyka.

 

 

Pierwszą piątkę rankingu zamyka Amplico. Fundusz ten zdobył nieznacznie mniej punktów od ING i ma tylko trochę gorszy wynik od tego OFE w zestawieniu obejmującym trzy kwartały 2010 roku (druga pozycja). Zajmuje też piąte miejsce w trzech kategoriach naszego rankingu, a siódme pod względem oceny ryzyka. Obecnie fundusz ten ma najlepsze wyniki we wszystkich okresach z wyjątkiem najdłuższego, 11-letniego. W zestawieniach do ośmiu lat nie spada poniżej trzeciej pozycji.

Pekao jest w rankingu szósty. Tego roku do zbyt udanych nie może zaliczyć. Także w trzyletnim okresie znalazł się poniżej średniej. Departament zarządzania w tym funduszu czekają teraz zmiany, bo odszedł Sergiusz Frąckowiak, dyrektor odpowiedzialny na inwestycje.

 

 

AXA to siódmy fundusz w rankingu. Jego wyniki w poszczególnych okresach są zróżnicowane. Najczęściej plasuje się w połowie zestawień, ale za trzy i cztery lata jest drugi.

Za funduszem AXA znajduje się PZU Złota Jesień. Wcześniej wiodło mu się lepiej.

Na dziewiątym miejscu mamy Nordeę, która zdecydowanie lepiej inwestuje w ostatnim czasie. Także w trzyletnim okresie wypracowała wynik powyżej średniego dla wszystkich. Poprawę zawdzięcza nowemu składowi departamentu zarządzania, w tym szefowi od inwestycji Pawłowi Wilkowieckiemu (jest w PTE od połowy ubiegłego roku).

Największy fundusz pod względem aktywów (jeszcze, bo goni go ING), czyli Aviva, jest na dziesiątej pozycji. W tym funduszu zmiany w departamencie zarządzania trwają już od dłuższego czasu. Na początku tego roku do zespołu dołączył Paweł Klimkowski, który odpowiada za inwestycje w akcje. W tym roku jest już całkiem nieźle. Jednak w dłuższym okresie, zwłaszcza od dwóch do pięciu lat, fundusz wlecze się w ogonie zestawień. W tak dużym OFE (jego aktywa przekraczają już 50 mld zł) wszelkie zmiany następują wolniej.

 

 

Cztery ostatnie fundusze to Warta, Pocztylion, Aegon i PKO BP Bankowy. Temu ostatniemu należą się słowa uznania za konsekwentną poprawę wyników. Widać to zwłaszcza w ostatnich trzech latach. Wolniej przekłada się to na pozycję w naszym rankingu, ale trzymamy kciuki. Bankowy osiągnął wynik powyżej średniego w trzyletnim zestawieniu, a ta sztuka nie udała mu się już dawno.

Warto też wspomnieć o dobrym wyniku Pocztylionu w tym roku. Podobnie jak w Pekao czekają go zmiany personalne, bo niedawno odszedł członek zarządu odpowiedzialny za inwestycje. Nie pociągnęło to za sobą zmiany dyrektora departamentu zarządzania, ale nowa osoba w zarządzie może oznaczać też zmiany w polityce inwestycyjnej.

Aegon to fundusz, któremu już bardzo dobrze szło – o czym świadczą cztery ostatnie zestawienia nadzoru, w których był powyżej średniej – ale w tym roku trochę stracił impet. Mamy nadzieję, że to przejściowa sytuacja.

Warta w tym roku radzi sobie umiarkowanie dobrze. Liczyliśmy na więcej, bo wraz z przybyciem nowego zarządzającego wyniki wyraźnie się poprawiały. W funduszu tym zmiany zarządzających były częste, ale wcześniej nie przynosiło to pożądanych efektów. Może tym razem będzie lepiej.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: k.ostrowska@rp.pl

 

 

Wzięliśmy pod uwagę cztery kryteria:

- stopę zwrotu z inwestycji mierzoną przyrostem wartości jednostki rozrachunkowej; przyrost ten został wyliczony za ostatnie trzy, pięć i dziesięć lat (licząc od września do września);

- stan hipotetycznego konta; założyliśmy, że od sierpnia 1999 r. do września 2010 r. na konto w każdym funduszu regularnie co miesiąc wpływało 100 zł; kwota ta – po pobraniu opłat – była zamieniana na jednostki rozrachunkowe według ich wartości na koniec danego miesiąca; według takich zasad firma Analizy Online oszacowała, ile pieniędzy znajduje się na koncie w każdym OFE;

- ryzyko inwestycyjne mierzone odchyleniem standardowym; wskaźnik ten pokazuje, jak duża była zmienność miesięcznych wyników OFE w poszczególnych okresach; w uproszczeniu można powiedzieć, że fundusze charakteryzujące się wysokim odchyleniem standardowym (dużą zmiennością wyników) inwestują bardziej ryzykownie; podobnie jak w przypadku stóp zwrotu wzięliśmy pod uwagę trzy okresy: ostatnie trzy, pięć i dziesięć lat (licząc od września do września);

- pozycję funduszu w kolejnych zestawieniach przygotowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego; zestawienia te są obecnie publikowane co pół roku i uwzględniają trzyletnie stopy zwrotu z inwestycji; wcześniej były prezentowane co kwartał i brały pod uwagę dwuletnie stopy zwrotu.

Łącznie każdy fundusz mógł zdobyć maksymalnie 100 punktów: za stan hipotetycznego konta, ocenę ryzyka oraz stopę zwrotu – po 30 punktów, za pozycje zdobyte w rankingach nadzoru – 10. Pierwszy fundusz w każdej z podkategorii dostawał najwyższą możliwą liczbę punktów, a kolejne odpowiednio mniej w zależności od tego, jak ich wynik różnił się od wyniku najbliższego konkurenta (najsłabszy fundusz nie otrzymywał żadnego punktu).

 

 

 

> stabilnie; ?poprawa; ? pod obserwacją; ? pogorszenie

? AEGON

Tego roku nie może zaliczyć do udanych. Znajduje się na końcu zestawienia. Jednak w najnowszym zestawieniu przygotowanym przez nadzór, obejmującym trzyletnie stopy zwrotu, wynik tego funduszu jest powyżej średniego.

? ALLIANZ

2010 rok jest dla tego OFE nie najlepszy, jednak w ciągu 12 miesięcy wypracował wynik plasujący go na trzecim miejscu. W dłuższych okresach, do pięciu lat, też wypada dobrze.

> AMPLICO

Ostatnie lata były dla niego korzystne. W tym roku jest drugi. W zestawieniach z wynikami do ośmiu lat nie spada poniżej czwartej pozycji. Najsłabiej prezentuje się w najdłuższym okresie.

? AVIVA

Po słabszym pierwszym kwartale 2010 r. w kolejnych było lepiej. Trzy kwartały oraz ostatnie 12 miesięcy fundusz zamknął niezłym wynikiem. W dłuższych okresach już gorzej, z wyjątkiem najdłuższego – 11-letniego.

? AXA

Wyniki osiągnięte w ciągu dziewięciu miesięcy tego roku i z ostatnich 12 lat nie zachwycają. Plasuje się natomiast bardzo wysoko w okresie np. trzy- i czteroletnim. Po raz kolejny w rankingu nadzoru obejmującym trzy lata ma wynik powyżej średniego.

? GENERALI

Już dawno nie wypadał tak źle w krótkim okresie. W zestawieniu z wynikami za ostatnie trzy kwartały i 12 miesięcy jest ostatni. Jednak w dłuższym okresie – od trzech lat – wciąż ma bardzo dobre wyniki. W zestawieniu nadzoru przygotowanym na podstawie rezultatów z trzech ostatnich lat po raz trzeci zajął pierwsze miejsce.

? ING

Najlepszy w tym roku, a także według wyników z ostatnich 12 miesięcy. Niewykluczone, że fundusz wraca do swojej dobrej formy.

? NORDEA

W ostatnim czasie radzi sobie bardzo dobrze. W zestawieniu z ostatnich trzech lat jego wynik jest powyżej średniego.

? PEKAO

Pierwszy kwartał 2010 r. był niezły, kolejne już gorsze. Dobrze wypada dopiero w okresie czterech lat i dłuższym.

? PKO BP BANKOWY Bardzo dobre wyniki w ostatnim czasie po długim okresie niepowodzeń. Po raz pierwszy od dawna jego trzyletnia stopa zwrotu z inwestycji – prezentowana w najnowszym rankingu nadzoru – jest wyższa od średniej uzyskanej przez wszystkie OFE.

? POCZTYLION

W tym roku idzie mu nieźle. W ostatnim zestawieniu prezentowanym przez nadzór ma wynik powyżej średniego dla wszystkich OFE. Gorzej wypada w najdłuższych okresach.

? POLSAT

Zwyciężał w naszym rankingu, ale w tym roku wiedzie mu się kiepsko. W zestawieniu obejmującym ostatnie trzy lata jest ostatni. Ale na przykład osiągnął najlepszy wynik spośród konkurentów w ciągu dwóch lat. Od dawna charakteryzuje go zmienność efektów inwestycyjnych.

? PZU ZŁOTA JESIEŃ

Im dłuższy okres jest analizowany, tym fundusz prezentuje się lepiej. Ostatnie kwartały nie zachwycają.

? WARTA

W tym roku jego wyniki są średnie, w dłuższych okresach też nie najlepsze. Tylko w rankingu przygotowanym według danych z najdłuższego okresu wypada bardzo dobrze.

Trzy pierwsze miejsca w najnowszym rankingu funduszy emerytalnych zajęły: Generali, Polsat i Allianz.

Czwarta pozycja przypadła OFE ING. W tym roku inwestuje on najlepiej ze wszystkich. Już dawno nie miał tak dobrego okresu. W przeszłości przez długi czas należał do grona najlepszych funduszy pod względem wyników inwestycyjnych i często należał do liderów rankingów „Rz”. Potem się pogorszyło. Od pewnego czasu w ING pracuje odświeżony zespół zarządzających, co może mieć wpływ na obecne wyniki.

Pozostało 94% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży