W czerwcu ZUS wysłał do 267,5 tys. osób listy przypomnieniem. Według ZUS 135,7 tys. osób po otrzymaniu listu zawarło umowy z funduszami emerytalnymi, ale ponad 93,2 tys. osób nadal nie dopełniło tego obowiązku.

Jutro zostaną ono losowo przypisane do jednego z OFE. Trafią do tych funduszy, które osiągnęły wyższe niż średnia stopy zwrotu w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych i zarządzają mniej niż 10 proc. aktywów netto wszystkich OFE. Z losowania wyłączone są trzy największe (pod względem liczby członków) fundusze emerytalne. W losowaniu uczestniczyć będzie sześć otwartych funduszy emerytalnych: Aegon, Allianz, Amplico, AXA, Generali i Pocztylion. Do każdego trafi równa liczba osób.

Losowanie przydziału do OFE obejmuje osoby, które urodziły się po 31 grudnia 1968 r. i po raz pierwszy podejmując zatrudnienie nie zgłosiły się do żadnego funduszu. Obowiązek ten nie dotyczy studentów i uczniów do 26 roku życia, którzy podjęli pracę w ramach umowy zlecenia, umowy o dzieło lub rozpoczęli studia doktoranckie. Każdej osobie, która nie dokonała wyboru funduszu emerytalnego w ciągu 7 dni od podjęcia zatrudnienia, ZUS przypomina o konieczności zgłoszenia się do OFE.