Wartość jednostek rozrachunkowych (na nie przeliczane są wpłacane składki klientów) funduszy emerytalnych wzrosła o 0,9 proc. w kwietniu. W tym samym czasie większość głównych indeksów giełdowych – WIG, WIG20 i mWIG40 zwyżkowała o ponad 2 proc. Najmniej wzrósł sWIG 80, o 0,5 proc. To oznacza, że Otwarte Fundusze Emerytalne, które miały więcej od konkurentów akcji małych spółek, wypadły nieco słabiej.

[wyimek][srodtytul]196 mld zł[/srodtytul] przekracza już wartość aktywów funduszy emerytalnych[/wyimek]

Najlepiej inwestowały w ubiegłym miesiącu fundusze PZU Złota Jesień, Allianz i Aviva. Ich stopy zwrotu wyniosły odpowiednio 1,27 proc., 1,03 proc. i 1,02 proc. Najsłabsze okazały się Polsat (0,4 proc.) i PKO BP Bankowy (0,6 proc.). – W kwietniu przy dość małej zmienności rynku rolę odgrywał dobór spółek w portfelu inwestycyjnym. Udział akcji w portfelu miał relatywnie mniejszy wpływ – mówi Grzegorz Zubrzycki, członek zarządu Allianz PTE. – Wzrost ryzyka wywołany sytuacją w Grecji i wzrostem rentowności tamtejszych papierów przełożył się także na polski rynek i spadek cen obligacji pod koniec miesiąca – dodaje.

Zdaniem Grzegorza Jałtuszyka, dyrektora departamentu zarządzania aktywami w PTE Warta, kłopoty Grecji będą miały spory wpływ na rynek długu, także w Polsce. Zapewne jeszcze przez kilka miesięcy. – Zwłaszcza że Grecja może być wierzchołkiem góry lodowej (inwestorzy spekulują o kłopotach Portugalii i Hiszpanii) – dodaje. Rynek obligacji miał spory wpływ na wyniki inwestycyjne, gdy patrzy się na okres od początku roku do końca kwietnia. Przeciętnie OFE zarobiły w tym czasie 5,6 proc. W czołówce są dwa duże fundusze. ING z wynikiem 6,3 proc. oraz PZU Złota Jesień ze stopą zwrotu wynoszącą prawie 6 proc. W ich przypadku zapadalność portfela dłużnego mogła zdecydować o ich przewadze konkurencyjnej. Najsłabiej w tym czasie wypada Aegon (poniżej 5 proc.).

W kwietniu fundusze emerytalne otrzymały z ZUS nieco ponad 1,9 mld zł. W sumie od początku roku wartość przekazanych składek wyniosła 7,7 mld zł. A od początku działalności OFE kwota ta rośnie do prawie 147 mld zł. Na koniec kwietnia aktywa, którymi zarządzają fundusze emerytalne, wyniosły 196,5 mld zł. Oznacza to, że wzrosły o 4,8 mld zł (2,5 proc.) w porównaniu z końcem marca. Jeżeli giełda będzie rosła (wczoraj mocno spadała), jest szansa, że w maju, gdy mija 11. rocznica od pierwszej wyceny jednostek rozrachunkowych, aktywa OFE przekroczą 200 mld zł.