Stabilne wyniki, zminimalizowana groźba strat

Generali i Aviva najbezpieczniej pomnażały pieniądze klientów odkładane na starość

Publikacja: 15.04.2010 07:15

Ocena ryzyka inwestycyjnego

Ocena ryzyka inwestycyjnego

Foto: Rzeczpospolita

Najczęściej działalność inwestycyjna funduszy emerytalnych jest oceniana na podstawie zmiany wartości jednostek rozrachunkowych (stopa zwrotu). O wiele rzadziej uwzględniane jest ryzyko inwestycyjne, jakie biorą na siebie zarządzający funduszami, by osiągnąć dobre wyniki.

Z punktu widzenia przyszłych emerytów kluczowe znaczenie ma to, by fundusz uzyskiwał stabilne wyniki przy ograniczonym ryzyku.

– Strategia zakładająca duże ryzyko może przynieść w krótkim okresie bardzo dobry wynik. Ale co z tego, jeśli ryzyko jest niewspółmierne do osiągniętej stopy zwrotu. Poza tym jednemu taka strategia może się powieść, innemu nie, a wtedy straty są bardzo bolesne. Fundusze emerytalne nie mogą podejmować takiego ryzyka jak np. fundusze inwestycyjne, które muszą być dużo bardziej agresywne w krótkich okresach, by przyciągnąć klientów. Ale ostatecznie to klienci decydują, jaka strategia im odpowiada – twierdzi Rafał Markiewicz, członek zarządu, dyrektor Departamentu Inwestycyjnego Generali PTE.

 

 

Ocena ryzyka stanowi ważną kategorię naszego rankingu. W wyliczeniach uwzględniliśmy okres od końca września 1999 r. do końca marca tego roku. Pod uwagę wzięliśmy dwie popularne miary do oceny efektywności podmiotów inwestujących pieniądze.

Pierwsza z zastosowanych miar to tracking error. Wskaźnik ten pokazuje, jak bardzo wynik każdego funduszu odbiega od średniej stopy zwrotu dla wszystkich. Na tej podstawie ocenia się ryzyko. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że im mniej wynik odbiega od średniej, tym zarządzający inwestują bezpieczniej.

Tracking error jest obliczany jako odchylenie standardowe (miara zmienności) stopy zwrotu danego OFE ponad średnią ważoną stopę zwrotu wszystkich funduszy. Im mniejsza wartość wskaźnika, tym lepsze odwzorowanie wyniku, jakim jest średnia ważona.

Podobnie jak pół roku temu w kategorii tej najlepiej wypadają: Aviva, Aegon oraz Generali, natomiast najsłabiej PKO BP Bankowy (nie uwzględniamy dopłat towarzystwa do kont klientów sprzed kilku lat, bo sztucznie zawyżają wyniki funduszu) i Polsat.

 

 

Drugą miarą ryzyka jest wskaźnik Sharpe’a. W przeciwieństwie do tracking error nie odnosi się on do wyników konkurencji. Pozwala ocenić fundusz na podstawie dwóch kryteriów: zysku i ryzyka. Wylicza się go na podstawie wahań wartości jednostek rozrachunkowych (na nie przeliczane są składki klientów) w poszczególnych dniach. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że im wahania są wyższe, tym dany fundusz jest bardziej ryzykowny.

Miernik Sharpe’a pokazuje więc, ile zarabia inwestor w przeliczeniu na ryzyko, jakie ponosi. Im wskaźnik wyższy, tym lepiej.

W naszym najnowszym zestawieniu pierwsza trójka funduszy jest taka sama jak pół roku wcześniej. Najlepszy jest Polsat. Za nim plasują się Generali i ING. Na ostatnim miejscu ponownie znajduje się PKO BP Bankowy.

 

 

W każdej kategorii oceny ryzyka najlepszy fundusz otrzymywał 15 punktów. W kategorii według wskaźnika Sharpe’a maksymalną liczbę punktów uzyskał Polsat, a według tracking error – Aviva. Każdy kolejny OFE dostawał proporcjonalnie mniej punktów w zależności od tego, jak bardzo jego wynik odbiegał od wyniku konkurenta sąsiadującego w zestawieniu. Ostatniemu OFE przypisywaliśmy zero.

Wyniki każdego funduszu emerytalnego z obu miar ryzyka zsumowaliśmy. Maksymalnie można było zdobyć 30 punktów.

Żaden fundusz nie wygrał w obu kategoriach. Najlepsze okazało się Generali. Zero punktów w tej części rankingu zdobył PKO BP Bankowy.

W porównaniu z podobnym zestawieniem sprzed pół roku awans odnotowały fundusze: Axa (z szóstego na piąte miejsce) oraz Polsat (z dziesiątego aż na szóstą pozycję). Spadły zaś OFE: Aegon (o dwie pozycje, na siódmą), Amplico (o dwie pozycje, na dziewiątą) i Pocztylion (o jedno miejsce).

Najczęściej działalność inwestycyjna funduszy emerytalnych jest oceniana na podstawie zmiany wartości jednostek rozrachunkowych (stopa zwrotu). O wiele rzadziej uwzględniane jest ryzyko inwestycyjne, jakie biorą na siebie zarządzający funduszami, by osiągnąć dobre wyniki.

Z punktu widzenia przyszłych emerytów kluczowe znaczenie ma to, by fundusz uzyskiwał stabilne wyniki przy ograniczonym ryzyku.

Pozostało 91% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy