OFE umocniły się w spółkach

W pierwszym kwartale zarządzający w funduszach emerytalnych kupili akcje za co najmniej 3,5 mld zł

Publikacja: 07.04.2010 03:18

W marcu OFE miały najwięcej akcji od 2007 r. Ustawowy limit inwestycji w papiery udziałowe wynosi 40

W marcu OFE miały najwięcej akcji od 2007 r. Ustawowy limit inwestycji w papiery udziałowe wynosi 40 proc.

Foto: Rzeczpospolita

W marcu sporo, bo 1,1 mld zł, fundusze emerytalne przeznaczyły na zakup papierów Bogdanki. Stało się to w ramach bezprecedensowej sprzedaży akcji spółki przez resort skarbu. Zaoferował on 46,7 proc. papierów kopalni wyłącznie funduszom.

W sumie w ciągu trzech miesięcy OFE wydały na zakup papierów udziałowych minimum 3,5 mld zł. Bardziej szczegółowa wartość będzie możliwa do wyliczenia, gdy nadzór poda więcej informacji dotyczących portfeli OFE po marcu.

Obecnie, po publikacjach struktur miesięcznych przez fundusze, pewne jest, że wzrósł udział akcji w ich portfelach inwestycyjnych. Jak wynika z naszych wyliczeń, na koniec minionego miesiąca wyniósł on 35,1 proc., wobec 32,3 proc. na koniec lutego. To najwięcej od 2007 r. W dużej mierze wzrost ten wynika z dużej zwyżki indeksów giełdowych w marcu. Na przykład poziom WIG podniósł się o ok. 9,5 proc., czyli mniej więcej tyle samo, co udział akcji w portfelu inwestycyjnym OFE.

Można szacować, że niektóre OFE, takie jak Pekao, Aviva i Polsat, wyprzedały część papierów. Z kolei kupowały m.in. PZU Złota Jesień, Axa, Pocztylion i Allianz. Najwięcej akcji, już zwyczajowo, miał Polsat – 39,5 proc. Za nim były Warta i ING. Najmniej ma ich obecnie Generali – 29,3 proc.

Według szacunków wartość portfela akcji zbliżyła się do rekordowych ok. 60 mld zł, podczas gdy w lutym wynosiła prawie 55 mld zł. Wzrost udziału akcji spowodował spadek udziału skarbowych papierów dłużnych. Na koniec marca nie przekroczył on nawet 60 proc. Wartość tego portfela podniosła się jednak do ok. 115 mld zł.

Wzrósł z kolei udział depozytów bankowych, a to może oznaczać, że fundusze zbierają pieniądze na nowe zakupy. Jeszcze w tym miesiącu pojawi się nowa emisja papierów dłużnych stolicy o wartości 300 mln zł. W maju BGK znów będzie emitować obligacje drogowe. OFE przygotowują się także do debiutu PZU.

Na koniec marca aktywa funduszy osiągnęły rekordową wartość prawie 192 mld zł i były wyższe o 12,1 mld zł niż na koniec lutego. W sumie w całym I kwartale wzrosły one o 13,1 mld zł. Według wyliczeń Analiz Online na ten wzrost miał wpływ dobry wynik funduszy z zarządzania aktywami – ok. 8,5 mld zł.

W marcu sporo, bo 1,1 mld zł, fundusze emerytalne przeznaczyły na zakup papierów Bogdanki. Stało się to w ramach bezprecedensowej sprzedaży akcji spółki przez resort skarbu. Zaoferował on 46,7 proc. papierów kopalni wyłącznie funduszom.

W sumie w ciągu trzech miesięcy OFE wydały na zakup papierów udziałowych minimum 3,5 mld zł. Bardziej szczegółowa wartość będzie możliwa do wyliczenia, gdy nadzór poda więcej informacji dotyczących portfeli OFE po marcu.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?