ZUS postanowił rozładować problem kolejek petentów w oddziałach. Zdecydował się na zakup rozwiązania informatycznego, który ma rozładować zatory. System kierowania ruchem klientów ma od razu zostać zainstalowany we wszystkich 346 oddziałach ZUS w całym kraju. Wykonawca zadba także o przeszkolenie pracowników Zakładu z obsługi systemu i jego późniejszy serwis.

Zamawiający ma jasno określone, co powinno wschodzić w skład rozwiązania. System, oprócz kierowania ruchem w oddziałach, powinien dawać możliwość rezerwacji wizyt (terminu, godziny i tematu spotkania) za pośrednictwem internetu, telefonu czy kiosków multimedialnych. W każdej placówce ZUZ mają działać interfejsy dotykowe, wyświetlacze stanowiskowe (łącznie 3 tys. sztuk) i systemy nagłaśniające umożliwiające wezwanie petenta do ściśle określonego stanowiska obsługi.

Zakup systemu kolejkowego jest jednym z zadań projektu Platforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUS (PUE). Projekt PUE realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 7 oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Budżet zarezerwowany przez ZUS na inwestycję to ok. 15 mln zł (wadium wynosi 0,5 mln zł). Cena nie jest jedynym kryterium wyboru wykonawcy choć ma 70-proc. wagę. 30-proc. wagę ma termin realizacji projektu zaproponowany przez wykonawcę. Najwięcej punktów dostanie firma, która obieca, że zrealizuje projekt do 30 kwietnia 2012 r. Zainteresowane podmioty mogą składać oferty do 16 lutego.