Na koniec września ich liczba wyniosła 674,8 tys., czyli 4,5 proc. wszystkich kont. Dla porównania na koniec marca 2005 r. było to ponad 812 tys. (6,9 proc. wszystkich rachunków). Jak jednak podkreśla nadzór jeśli od liczby prawie 675 tys. odjąć rachunki oczekujące na weryfikację lub odrzucone przez ZUS to faktyczna liczba martwych kont wynosi prawie 210 tys., czyli ok. 1,5 proc. wszystkich prowadzonych przez OFE rachunków. W większości przypadków członkostwo w OFE tych osób zostało przez ZUS poprawnie zweryfikowane.

Podlegają one ubezpieczeniu emerytalnemu, ale ZUS nie przekazuje dla tych osób żadnych składek. KNF proponuje zmiany w prawie, które ograniczą liczbę martwych rachunków i zmniejszą koszty systemowe związane z ich prowadzeniem i umożliwią szybsze zamykanie przez OFE rachunków. — k.o.