OFE: mniejsze wpływy z dywidend

Około 200 mln zł mniej niż rok temu otrzymały OFE z dywidend ze spółek giełdowych

Publikacja: 12.11.2009 03:31

Wypłata dywidendy zwiększa wartość jednostek rozrachunkowych OFE. W tym roku udział akcji w portfela

Wypłata dywidendy zwiększa wartość jednostek rozrachunkowych OFE. W tym roku udział akcji w portfelach OFE rośnie.

Foto: Rzeczpospolita

W bieżącym roku fundusze zaksięgowały prawie 840 mln zł z tytułu dywidend z ubiegłorocznych zysków spółek, których akcje posiadają – wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego. Do końca roku kwota ta nie powinna już znacząco wzrosnąć. Większość dywidend wypłacana jest bowiem w trzecim kwartale każdego roku.

– Część spółek ze względu na kryzys wstrzymała lub znacznie zmniejszyła dywidendy – mówi Marcin Żółtek, członek zarządu Aviva PTE. – Było to już widać w 2008 r. Wszystkie banki z nielicznymi wyjątkami podporządkowały się KNF zalecającej zatrzymanie zysku – dodaje. Dywidendę wypłaciły PKO BP i Noble Bank, ale w przeciwieństwie do akcji PKO BP walory Noble Bank posiadają tylko nieliczne fundusze emerytalne.

Na wysokość tegorocznych dywidend negatywny wpływ miały też opcje walutowe, które przyczyniły się do strat i banków, i innych spółek giełdowych. – Ale były też przypadki, gdy otrzymywaliśmy więcej, niż się spodziewaliśmy. Dotyczy to spółek z udziałem Skarbu Państwa. Z KGHM czy PGNiG dostaliśmy więcej niż rekomendowały zarządy spółek – tłumaczy Sergiusz Frąckowiak, dyrektor Inwestycyjny w Pekao PTE. W tym roku np. KGHM na dywidendę przeznaczył 2,3 mld zł, a PKO BP 1 mld zł. Skarb Państwa w obliczu kłopotów z dochodami z prywatyzacji starał się bowiem pozyskać jak najwięcej środków z dywidend ze spółek, których jest akcjonariuszem.

Według szacunków jeden z dwóch największych na rynku funduszy – Aviva – uzyska w tym roku z dywidend 220 mln zł wobec 272,2 mln zł w 2008 r.

Ewa Radkowska-Świętoń, członek zarządu PTE ING, przewiduje, że w 2010 r. Skarb Państwa znów będzie chciał uzyskać jak najwięcej pieniędzy z dywidend. Resort skarbu planuje też uzyskać tzw. dywidendy zaliczkowe m.in. z PKO BP i KGHM. Możliwe, że zostaną one pobrane nawet jeszcze w tym roku z planowanego zysku na ten rok. – A banki, których poziom kapitałów jest wysoki, mogą znów przeznaczyć w 2010 r. część zysku dla akcjonariuszy – podkreśla Radkowska-Świętoń. – Ale wyniki innych spółek giełdowych w 2009 r. będą gorsze niż w 2008 r., co oznacza w ich przypadku niższe dywidendy z zysku za 2009 r. – dodaje.

W październiku wartość portfela akcyjnego OFE wyniosła ponad 47 mld zł. To o 17,6 mld zł więcej niż na koniec grudnia 2008 r. Od początku 2009 r. OFE kupiły akcje za ok. 5,5 mld zł, a po rozliczeniu nabycia walorów PKO BP i PGE będzie to ok. 9 mld zł.

W bieżącym roku fundusze zaksięgowały prawie 840 mln zł z tytułu dywidend z ubiegłorocznych zysków spółek, których akcje posiadają – wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego. Do końca roku kwota ta nie powinna już znacząco wzrosnąć. Większość dywidend wypłacana jest bowiem w trzecim kwartale każdego roku.

– Część spółek ze względu na kryzys wstrzymała lub znacznie zmniejszyła dywidendy – mówi Marcin Żółtek, członek zarządu Aviva PTE. – Było to już widać w 2008 r. Wszystkie banki z nielicznymi wyjątkami podporządkowały się KNF zalecającej zatrzymanie zysku – dodaje. Dywidendę wypłaciły PKO BP i Noble Bank, ale w przeciwieństwie do akcji PKO BP walory Noble Bank posiadają tylko nieliczne fundusze emerytalne.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą