Wrzesień okazał się najsłabszym miesiącem dla inwestycji funduszy emerytalnych od lutego. Przeciętna zmiana wartości ich jednostek rozrachunkowych była jednak dodatnia i wyniosła 0,2 proc. – Spadki na giełdzie w skali miesiąca nie były duże, ale w czasie jego trwania mieliśmy do czynienia z bardzo dużą zmiennością – mówi Arkadiusz Julke, dyrektor biura inwestycyjnego PTE PZU.

W sierpniu zniżkowały wszystkie główne indeksy giełdowe. W tej sytuacji na dodatni wynik funduszy istotny wpływ miał rynek obligacji oraz zestaw spółek w portfelu.

Najlepszy wynik we wrześniu miał Polsat, a za nim Nordea i PZU. Z kolei fundusz Pekao jako jedyny był na minusie. – OFE w tym roku odpracowały już część strat poniesionych w ubiegłym roku – mówi Arkadiusz Julke.

Od początku roku przeciętna stopa zwrotu wynosi już bowiem 11,3 proc. W tym okresie najlepszy jest ponownie Polsat (18,2 proc.), następnie Generali (12,4 proc.) oraz Bankowy (11,91 proc.). Wynik poniżej 10 proc. mają zaś trzy fundusze: Nordea, Allianz, Aviva. Ten dobry tegoroczny wynik to efekt dwóch ostatnich kwartałów, w czasie których kursy giełdowe szły ostro do góry.

W najbliższych dniach nadzór finansowy 11. raz przedstawi oficjalne wyliczenia stóp zwrotu funduszy emerytalnych za ostatnie trzy lata (licząc od września do września). Z wyliczeń „Rz” wynika, że przeciętny wynik w tym czasie to prawie 8 proc. Najlepiej wypadają Generali i Axa. Na końcu zestawienia jest Warta. Przed nią z nieco lepszym wynikiem uplasowały się dwa największe fundusze: Aviva i ING.

Pół roku temu, gdy nadzór publikował wyniki inwestycyjne OFE za trzy lata (licząc do marca), po raz pierwszy w historii były one ujemne. Średnio wyniosły około minus 3 proc.

– Ocena wyników funduszy za ostatnie trzy lata jest bardzo ciekawa, ponieważ obejmuje okres zarówno ostatnich miesięcy hossy, jak i panicznej wyprzedaży, której apogeum nastąpiło w lutym 2009 r. Kluczem do sukcesu w ciągu ostatnich lat była konsekwencja oraz odwaga w podejmowaniu decyzji stojących w sprzeczności z opinią większości uczestników rynku – podkreśla Rafał Markiewicz, członek zarządu Generali PTE.

[ramka][b][link=http://www.rp.pl/temat/181781.html]Rankingi OFE, porady[/link][/b][/ramka]