W czerwcu ZUS przekazał łącznie do funduszy 366,8 mln zł. Od początku 2009 roku przekazano 9,24 mld zł.

W całym 2008 roku ZUS przekazał do funduszy 20.505,26 mln zł w gotówce i w obligacjach.

ZUS nadal przekazuje OFE bieżące składki, natomiast zaległości były regulowane poprzez emitowane przez Ministerstwo Finansów obligacje, zgodnie z ustawą o spłacie zadłużenia wobec funduszy emerytalnych. Od początku 2009 r. proces przekazywania obligacji został zakończony.